LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

wet en regelgeving

De werkkostenregeling (WKR) in het kort

De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen.

Lees meer

Nieuwe regels positie flexwerkers vanaf 1 juli 2015

Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is onder andere de positie van tijdelijke werknemers (flexwerkers) versterkt. Zo wordt het verschil tussen hun positie en die van werknemers met een vast contract kleiner. Bijvoorbeeld door sneller door te stromen naar een vaste baan. De meeste maatregelen voor flexwerkers gelden per 1 januari 2015. Een deel gaat in op 1 juli 2015.

Lees meer

Nieuwe regels ontslagrecht vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht. Het ontslagrecht is dan eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zijn eerlijker en meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Lees meer

Nieuwe WW-regels vanaf 1 juli 2015

Het kabinet gaat de maximale duur van de WW terugbrengen. Ook gaat het kabinet de opbouw van WW-rechten aanpassen. De Tweede en Eerste Kamer hebben de plannen goedgekeurd.

Lees meer

Regels voor bijbaan, vakantiewerk en stage

Jongeren mogen naast hun school een bijbaan of een vakantiebaan hebben. Ook mogen zij stage lopen. Hierbij gelden regels zodat jongeren voldoende rust krijgen en niet te zwaar werk doen. De regels zijn afhankelijk van de leeftijd van de jongere.

Lees meer

Welk werk mogen kinderen van 15 jaar doen?

Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt of reclamedrukwerk bezorgen. Er zijn ook werkzaamheden die 15-jarigen niet mogen doen. Zoals achter de kassa werken of te zware dingen tillen.

Lees meer

Vanuit de WW solliciteren

Als u een WW-uitkering ontvangt, heeft u een sollicitatieplicht. U kunt een baan zoeken die aansluit bij uw opleiding en werkervaring (passend werk). Na een jaar werkloosheid geldt dat elke beschikbare baan passend is.

Lees meer

Welk werk is verboden voor jongeren tot 18 jaar?

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, mogen een aantal werkzaamheden niet uitvoeren.

Lees meer

Vakantiewetgeving geldend vanaf 2012

Aanleiding nieuwe wetgeving

Het Europese Hof van Justitie heeft in de arresten Schultz-Hoff en Pereda uitleg gegeven aan de Europese Arbeidstijdenrichtlijn met betrekking tot vakantierechten bij ziekte.

Lees meer

Levensloopregeling

Het kabinet heeft de levensloopregeling op 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling die loopt tot 1 januari 2022. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken.

Lees meer

Identificatieplicht

Iedereen vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen wanneer de politie of een toezichthouder daarom verzoekt.

Lees meer

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.