LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Paritaire fondsen

LBV heeft namens werknemers zitting in verschillende paritaire fondsen. Paritair wil zeggen dat vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties gezamenlijk zitting hebben in een fonds én in gemeenschappelijk overleg afspraken maken.

In deze fondsen maakt LBV samen met de werkgevers afspraken over zaken als opleidingen en de ontwikkeling daarvan, arbeidsomstandigheden, controle op naleving van CAO’s én uiteraard de bekostiging van al deze activiteiten. Soms betalen werkgevers de volledige kosten in de vorm van een premie én soms betalen werknemers er zelf ook aan mee.

LBV zet zich in om de ingelegde premies volledig te gebruiken voor de doelstellingen en activiteiten van de fondsen. Behalve een kleine reserve/buffer om de fondsen draaiende te houden, doet LBV niet aan fondsvorming. Of te wel LBV gaat niet nodeloos geld oppotten, zoals dat in sommige fondsen (waar LBV overigens geen zitting heeft) wel gebeurd en er vele miljoenen ongebruikt op de bank blijven staan.

LBV heeft als werknemersvereniging zitting in de volgende Paritaire fondsen:

 

 

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.