Persoonality - LBV | Meer dan een vakbond

Je hebt ons gevonden

Welkom! Ontdek snel alle voordelen van de "Persoonality"-cao en word vandaag nog lid om samen nog sterker te staan.

Welkom

Word
nu lid!
Ook voor ZZP'ers

LBV en Persoonality Payrolling hebben op 15 oktober 2019 samen een akkoord bereikt voor de CAO Persoonality Payrolling B.V. De huidige CAO heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Kijk snel hieronder voor de highlights. Speciaal voor de werknemers die vallen onder Persoonality hebben wij een kennismakingsactie voor een lidmaatschap.

 

 

 

 

 

De highlights van onze CAO

  • Ketenbepaling: Persoonality is gerechtigd werknemers 5 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur in 3 jaar aan te bieden.
  • Uitzendovereenkomsten in Fase 1/2/Fase A worden voor de keten aangemerkt als één arbeidsovereenkomst.
  • Er zijn 23 primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in de cao benoemd die Persoonality kan – en waar geldend – zal toepassen. Wanneer een bepaalde arbeidsvoorwaarde systeemtechnisch niet kan worden toegepast, dan zullen de werknemers deze arbeidsvoorwaarde gecompenseerd krijgen.
  • De oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort naar 24 uur, tenzij de bij de opdrachtgever geldende regeling uitdrukkelijk anders bepaalt.
  • Persoonality mag contracten met een zogeheten jaarurennorm gaan toepassen, alsmede een plus/min urenregistratie.
  • De verplichting tot herplaatsing en bieden van passende arbeid is herzien; er worden nu drie perioden onderscheiden met verschillende plichten voor Persoonality en werknemers.
  • De studentenregeling is herzien in die zin dat scholieren en studenten bovenwettelijke vakantiedagen direct uitbetaald krijgen.
  • De reeds bestaande pensioenregeling van Persoonality blijft gehandhaafd. Daarbij wordt bepaald dat wanneer werknemers aanspraak kunnen maken op de pensioenregeling van de opdrachtgever - naar verwachting vanaf 2021 – de eigen regeling van Persoonality geen verdere toepassing vindt. Ook is de mogelijkheid opgenomen om, indien mogelijk vanuit de betreffende pensioenfondsen, meerdere pensioenregelingen te faciliteren vanuit dezelfde entiteit, waarbij slechts één pensioenregeling van toepassing kan zijn per medewerker vanuit de volgorde:
  1. Opdrachtgeverspensioen, indien niet van toepassing dan geldt:
  2. Persoonality pensioen.

 

Lidmaatschap bij LBV

Mochten er - naar aanleiding van bovenstaande - onduidelijkheden bestaan over wat er voor jou veranderd in onze CAO, dan staat het vrij om de eerste vraag kosteloos aan één van onze juristen te stellen. Bij LBV staat een sterk team van ervaren juridische specialisten voor je klaar. We stropen enthousiast de mouwen voor je op en komen op voor jouw rechten. Al onze leden hebben recht op ondersteuning bij zaken die te maken hebben met arbeidsrecht, belastingaangiften en uitkeringen. Leden die kiezen voor een Pluspakket zijn ook verzekerd van hulp bij consumentenrecht en huur- en woonrecht.

 

Kennismakingsactie Persoonality

Wil jij ook meebeslissen met betrekking tot de veranderingen in de nieuwe CAO? Wil je daarnaast ook direct geholpen worden bij jouw vragen over deze CAO, jouw contract, belastingaangiften of jouw pensioen? Ben jij benieuwd wat LBV nog meer voor jou kan betekenen? Dan heb je geluk. Door gebruik te maken van de kennismakingsactie krijg je toegang tot de diensten van LBV zoals onder andere de belastingservice met het eerste jaar maar liefst 50% korting!

 

Word nu lid!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info