LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Brief aan Optas-verzekerden

Rotterdam, 7 april 2010

Geachte Optas-verzekerde,

Met dit schrijven willen wij, Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van Vervoer- en Havenbedrijven (S BPVH), u informeren en uitnodigen voor een toelichting op de volgende ontwikkelingen.

Wie zijn wij? Wij zijn S BPVH, een belangenvereniging van havenwerkgevers en havenwerknemers (circa 50.000).

Als S BPVH zijn wij vanaf 2001 bezig om (een deel van) de gelden van het oude havenpensioenfonds (PVH), later, Optas, beschikbaar te krijgen voor pensioenverbeteringen bij de havensector. Na de verkoop van Optas aan Aegon zijn wij hiermee doorgegaan. De problematiek is door de verkoop nog ingewikkelder geworden.

In de afgelopen jaren zijn er diverse procedures gevoerd om tot een oplossing te komen. Deze hebben nog niet tot resultaat geleid.

In de afgelopen weken is er een nieuw schikkingsvoorstel gekomen van Stichting Optas (de ex-aandeelhouder van Optas). Wij staan nu op korte termijn voor de keuze om of het schikkingsvoorstel van Stichting Optas van EUR 500 miljoen te accepteren of om verder te procederen tegen Stichting Optas. In dat laatste geval is de uitkomst onzeker, terwijl met voortzetting van de procedures nog een aanzienlijke hoeveelheid tijd en aanzienlijke kosten gemoeid kunnen zijn.

Voor alle duidelijkheid wijzen wij erop dat het hier niet gaat over de door u tot dusverre opgebouwde pensioenaanspraken. Deze zijn gedekt bij Aegon/Optas.

De schikking betreft de opbrengst van de verkoop van Optas. Vandaar dat Aegon niet bij deze schikking is betrokken. Inmiddels heeft Aegon aangegeven met ons in gesprek te willen komen. Wij zullen daartoe binnenkort een afspraak maken. Gezien de termijn waarop wij moeten beslissen over het schikkingsvoorstel van Stichting Optas is het afwachten van het resultaat van die onderhandelingen geen optie.

Wanneer het schikkingsvoorstel wordt aanvaard, zal een bedrag van EUR 330 miljoen worden besteed voor:

1.             indexatieverbetering van ingegane pensioenen, slapers, C-regeling

2.             deelnemers en actieve B-regeling-deelnemers;

3.             specifieke reparaties voor deelnemers D-, C- en B-regeling.

De overige middelen zullen door S BPVH worden bestemd voor verbeteringen van pensioenen van de actieve havenwerknemers.

Voor verdere toelichting zijn er drie bijeenkomsten gepland van ongeveer 1,5 uur:

Regio

Locatie

Datum

Tijd

Amsterdam

Aristo Amsterdam Telepostboulevard 100

1043 EJ Amsterdam

13 april 2010

10.00 uur

19.00 uur

Rotterdam

Rustburght Strevelsweg 744/746 nabij Zuidplein

14 april 2010

10.00 uur

19.00 uur

Zuid (Brabant/Zeeland)

Motel Wouwse Tol Mastendreef 85 Bergen op Zoom

15 april 2010

10.00 uur

19.00 uur

Om een goed beeld te krijgen hoeveel verzekerden op de toelichtingvergaderingen willen komen – en wij niemand willen teleurstellen – verzoeken wij u hieronder aan te geven op welke vergadering u wilt komen.

Bedankt voor de medewerking en wellicht tot ziens op één van de vergaderingen.

U bent van harte welkom bij deze toelichting. U kunt natuurlijk ook alle gegevens vinden op onze website www.havenpensioen.nl. Indien u wilt komen, laat het ons dan weten via onze website.

Daarnaast vragen wij u met bijgevoegd antwoordformulier en antwoordenvelop uw stem te geven aan S BPVH of wij moeten ingaan op dit schikkingsvoorstel en conform de verdeling zoals voorgesteld kunnen handelen. U kunt dit antwoord ook inleveren bij een van de hiervoor vermelde bijeenkomsten.

De uitslag wordt bepaald door 50 % + 1 van de uitgebrachte stemmen.

Met vriendelijke groet,

SBPVH

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.