LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Het doel van LBV

LBV heeft ten doel de belangenbehartiging van werknemers, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, alsmede hun gezinnen, ongeacht hun nationaliteit of geloofsovertuiging. In het bijzonder voor zover deze belangen liggen op het terrein van de arbeid, en daarnaast op elk gebied dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Dit alles in de ruimste zin des woords.

 

Wettige middelen

LBV tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen zoals:

  • het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).
  • het geven van bijstand en voorlichting aan haar leden inzake hun individuele loon- en arbeidsvoorwaarden, recht op uitkering en rechtspositie.
  • het geven van bijstand en voorlichting aan haar leden inzake hun collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden.

 

Vertegenwoordiging

Daarnaast zoekt LBV vertegenwoordiging in publiek-, en privaatrechtelijke organisaties én internationale aansluiting en/of samenwerking met vakorganisaties in het buitenland. Om dit doel te bereiken voert LBV een public relations beleid, geeft LBV periodieken en vakbondsbladen uit en legt en onderhoudt LBV contact en samenwerking met derden indien en voor zover dat voor de vereniging nuttig kan zijn.

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.