LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

LBV zoekt ambassadeurs!

LBV kent een organisatiestructuuur met zeer korte lijnen. Het individu staat bij onze vakbond te allen tijde centraal. LBV laat zich dan ook graag informeren over wat er precies allemaal op de werkvloer afspeelt en wat er onder de werknemers leeft.


Hoe weet LBV wat er onder haar leden leeft?
Bij CAO-onderhandelingen die door LBV worden gevoerd krijgen de leden die onder de CAO vallen altijd het resultaat in een schriftelijk referendum voorgelegd. Door middel van dit referendum komt LBV te weten of de achterban akkoord gaat met de standpunten die LBV bij CAO-onderhandelingen inneemt. Naast het feit dat LBV voor en tijdens CAO-onderhandelingen op de hoogte wil zijn van de mening van haar leden, wil zij ook tussentijds op de hoogte worden gehouden. Om deze reden maakt LBV gebruik van Ambassadeurs. Vroeger sprak men ook wel van kaderleden of contactmannen , maar deze begrippen zijn inmiddels achterhaald.
 
Wat houd de functie van een Ambassadeur precies in?
Een Ambassadeur is binnen de onderneming waar hij werkzaam is het aanspreekpunt voor LBV én zijn collega's. Daarnaast bewaakt de Ambassadeur de representativiteit van LBV binnen de onderneming. Ook is de Ambassadeur een persoon die constructief en inhoudelijk meedenkt met LBV over het in zijn/haar CAO overeengekomen pakket loon- en arbeidsvoorwaarden. Er wordt dan ook van hem/haar verwacht dat hij dit met zijn/haar collega's bespreekt.
 
Ambassadeursfunctie ook in de CAO geregeld!
In de toekomst zal LBV er voor zorgen dat er ook bepalingen in de door LBV overeengekomen CAO's komen te staan, die de rechten van een Ambassadeur weergeven. Wanneer een Ambassadeur zich voor LBV en zijn collega's inzet dan is het niet vreemd dat hij/zij hiervoor bijvoorbeeld recht heeft op organisatieverlof met behoud van loon. Het is natuurlijk niet het geval dat alleen LBV en de werknemers van een onderneming profijt hebben van een Ambassadeur. Ook de werkgever kan er zijn voordeel mee doen. Wanneer ook hij geheel op de hoogte is van wat er precies binnen de organisatie leeft kan hij hier goed op inspelen. Daarnaast is ook bewezen dat georganiseerde werknemers beter zijn geïnformeerd en hierdoor kunnen zij nog beter hun functie uitoefenen.
 
Heb je ook interesse om Ambassadeur van LBV te worden?
Laat het ons dan snel weten! Wanneer het bovenstaande relaas niet duidelijk voor je is geweest of in het geval dat je nog andere vragen heeft, dan zijn wij te allen tijde bereid deze te beantwoorden. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met ons hoofdkantoor.

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.