Loon
Belasting
Verzekering

Vakbond LBV is specialist op het gebied van arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht, loon- en arbeidsvoorwaarden, belastingzaken, arbeidscontracten en -conflicten. LBV helpt iedereen, ongeacht leeftijd en/of inkomen. Heeft u een vraag? Bel, mail of app ons, de eerste vraag is geheel vrijblijvend!

Word Lid
Tijdelijk met grote korting!

Organisatie

Het bestuur van LBV bestaat uit negen leden. Uit het bestuur is een dagelijks bestuur van drie leden samengesteld. Het bestuur van LBV vergadert ongeveer tienmaal per jaar. Ten minste éénmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering (ALV).

G.A.M. (Ger) IJzermans

Voorzitter

Ik ben geboren in 1958 in het pittoreske dorpje Halsteren dat in de Zuidwesthoek van Noord-Brabant ligt. In augustus 1980 ben ik lid geworden van LBV en als ambassadeur direct actief betrokken geraakt bij het vakbondswerk. Dat heeft in april 1999 geleid tot een dienstverband waarin ik de functie van onderhandelaar en adviseur van het bestuur alsmede vele hand-en-spandiensten voor mijn rekening heb genomen. Sinds 1 november 2016 ben ik voorzitter. Een functie waar ik jarenlang naar uitgekeken heb. Ik geloof daarbij in de kracht van LBV, die in haar werk de klassieke verschillen durft te overstijgen."LBV, meer dan een vakbond!"

M. (Marco) Stavinga

Secretaris

Ik ben Marco Stavinga, geboren, getogen en woonachtig in Rotterdam. Ik ben al meer dan 20 jaar lid van LBV en sinds 2008 actief als bestuurder bij LBV. Na mijn opleiding als leraar Engels ben ik als vrijwilliger begonnen bij LBV en heb mij na een aantal jaren individuele belangenbehartiging verder gericht op de collectieve belangenbehartiging van de leden. Naast mijn rol als secretaris/bestuurder houd ik mij dus ook bezig met de CAO-onderhandelingen van LBV in met name de uitzendsector. Verder zit ik namens LBV in diverse opleidings- en ontwikkelingsfondsen, sociale fondsen en toezicht en handhavingsfondsen. “LBV, meer dan een vakbond!”

M.A. (Annet) Dolman

Penningmeester

Ik ben geboren in maart 1962 te Rotterdam en nu al weer 27 jaar woonachtig in Brabant. Na mijn studie Bedrijf Maatschappelijk Werk ben ik in 1988 begonnen bij het OVB als juridisch medewerkster. Daar heb ik 10 jaar gewerkt met als laatste functie coördinator rayon Rotterdam. Tevens ben ik in 1989 bestuurlijk actief voor LBV geworden (toen nog aangesloten bij OVB). Eerst als adviseur voor het bestuur en later als bestuurder. In 1991 ben ik voorzitter van LBV geworden. Samen met het bestuur en de leden van LBV zijn wij in 1998 afgescheiden van het OVB. Dit resulteerde dat ik in januari 1999 begonnen ben als voorzitter/coördinator LBV. Langzaam en met heel veel knokken is LBV geworden tot de 4e vakbond van Nederland en niet meer weg te denken. In 2016 heb ik na 25 jaar mijn functie van voorzitter neergelegd en ben ik penningmeester geworden.

K. (Karim) Abarkan

Vice-voorzitter

Ik ben sinds februari 2008 in de hoedanigheid van jurist verbonden aan de LBV. Ik heb rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Open Universiteit en gespecialiseerd in het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht. Adviseren en procederen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ontslagzaken en (dreigende) arbeidsgeschillen behoren tot mijn dagelijkse werkzaamheden. Naast mijn functie als jurist ben ik tevens actief in het bestuur van LBV in de functie van vicevoorzitter. Leden van LBV omschrijven mij vaak als een strijdvaardige, pragmatische en nuchtere jurist die graag “out of the box” denkt.

J.C.M. (Marcel) van der Stigchel

Bestuurslid

Mijn naam is Marcel van der Stigchel, bestuurder bij LBV. Ik woon momenteel in Numansdorp. Hiervoor heb ik zo'n 18 jaar in Rotterdam-Zuid gewoond. Ik ben ongeveer 20 jaar lid van LBV. Ik ben in 2006  tijdens een algemene ledenvergadering gevraagd om ambassadeur te worden. Dat heb ik toen gedaan. Daarna werd ik gevraagd om junior bestuurder te worden en toen er plaats vrij kwam in het bestuur ben ik doorgeschoven als bestuurder. Zo heb ik dus alle facetten doorlopen.“Eerlijk werk, daar gaan we voor!”

S.A.M. (Sherisse) Wongsoredjo

Bestuurslid

Ik ben Sherisse Wongsoredjo, moeder van een prachtige zoon en woonachtig in Rotterdam. Als student heb ik kennis gemaakt met LBV. Inmiddels ben ik sinds 2004 verbonden aan LBV als medewerker en sinds 2016 actief als bestuurder. Naast mijn functie als bestuurslid worden mijn skills sinds kort ook als onderhandelaar ingezet. Met gedrevenheid en enthousiasme help ik onze leden met de meest uiteenlopende problemen en vragen. Ik heb er mijn missie van gemaakt om zoveel mogelijk mensen, organisaties en bedrijven kennis te laten maken met de grote voordelen die LBV afzonderlijk en gemeenschappelijk biedt."Mijn werk is mijn passie"

mr. C.S. (Cher) Schuurink

Bestuurslid

Ik ben Cher Schuurink, geboren en getogen in het prachtige Rotterdam.  Sinds 2016 ben ik bestuurder bij LBV. Tijdens mijn master Civiel recht aan de Leidse Universiteit heb ik mij toegespitst op het arbeidsrecht en raakte ik meer en meer bekend met het onderwerp: ‘de vakbond’. Al snel kreeg ik de behoefte mij in te zetten voor de rechten van werknemers, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Nog tijdens het afronden van mijn studie kreeg ik hiertoe de kans via een dienstverband bij de LBV alwaar ik tot maart 2018 met veel plezier en toewijding heb gewerkt als juriste en cao-onderhandelaar. In 2016 trad ik daarnaast toe tot het bestuur van LBV. Als bestuurder van LBV zet ik mij in voor de toekomst van de vakbond en haar leden. LBV staat in mijn optiek voor toegankelijkheid en maatwerk. Bij LBV doen jouw belangen ertoe. Prachtig werk, onmisbaar werk. Ik wil het belang van de vakbond (weer) onmiskenbaar maken."Jouw belangen, onze belangen. LBV!"

G. (Gerbrand) Johannes

Bestuurslid

Ik heb vanaf 1978 tot 2015 in de haven van Rotterdam gewerkt. Eerst bij Multiterminals Waalhaven en daarna bij Unitcenter en als laatste bij ECT. Inmiddels ben ik  met pensioen en dat bevalt mij prima. Sinds 1980 ben ik al lid van de LBV.  Bij de laatste algemene ledenvergadering heb ik mij als kandidaat aangemeld voor het bestuur van de LBV. Hier heb ik het vertrouwen gekregen van de leden die bij de vergadering aanwezig waren om de rol van bestuurder te vervullen.