Langer
Blijven
Verdienen

LBV zet zich in voor duurzame inzetbaarheid! Als sociaal partner in ondermeer de schilders- en tankstationsbranche is vakbond LBV ook betrokken bij de opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Via deze fondsen zetten wij ons in voor initiatieven rondom de scholing van werknemers. LBV hecht hierbij ook grote waarde aan de input van haar leden en vraagt deze actief mee te denken.

Word Lid
Tijdelijk met grote korting!

Over ons

 

LBV is een vereniging van en voor werknemers en werkzoekenden en is opgericht in 1969. LBV staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam (dossiernummer 40.342986). De statuten zijn vastgesteld op 3 maart 1969 en laatstelijk gewijzigd op 3 december 2018. Deze statuten liggen voor geïnteresseerde leden ter inzage op het hoofdkantoor van LBV.

 

Uw steuntje in de rug

Het lidmaatschap van een vakbond is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend als dat dit vroeger het geval was. De maatschappij is veranderd en de individualisering van de mens staat daarin centraal. Steeds meer mensen zijn ervan overtuigd dat ze op velerlei gebied hun eigen boontjes kunnen doppen. Dit kan lang goed gaan totdat er serieuze problemen ontstaan. Juist op die momenten realiseert men zich hoe belangrijk de expertise van een vakbond kan zijn. Wanneer men geen lid is van een vakbond, dan kan dit betekenen dat men met torenhoge juridische kosten wordt geconfronteerd.

 

Overzichtelijke CAO's

Steeds meer werknemers zien in LBV de vakbond van de toekomst. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat de CAO's die door LBV worden geschreven, leesbaar en overzichtelijk zijn. LBV rekent af met de grote en veelal logge CAO's die vol staan met uitzonderingen en verwijzingen. Helderheid en transparantie zijn sleutelwoorden in de handelswijze en organisatie van LBV!

 

Niet branchegerelateerd!

LBV komt op voor werknemers en werkzoekenden in elke denkbare branche. LBV wordt door haar leden gezien als een echte vraagbaak. De service die LBV verleent richt zich namelijk niet alleen op arbeidszaken. Er wordt onder andere ook advies gegeven op het gebied van uitkeringen, zoals  WW, WIA of AOW-uitkeringen. Daarnaast beschikt LBV over een uitstekende belastingservice.