De waarde van het pensioenakkoord - LBV | Meer dan een vakbond

Mijn huisbaas luisterde wel naar LBV

Anne, 21 jaar

De waarde van het pensioenakkoord

Nieuwsoverzicht

Sociale partners, FNV en VNO-NCW hebben een concept pensioenakkoord bereikt. Het kabinet moet echter nog wel instemmen met dit concept pensioenakkoord alvorens het een definitief akkoord wordt. De vraag is of dit gaat gebeuren aangezien het conceptakkoord tot hogere kosten leidt aangezien de AOW-leeftijd langzamer omhoog gaat, dan nu door het kabinet is bepaald. Deze kostenstijging moet ergens van betaald worden.

 

Daarnaast is er de vraag wat schiet de burger nu op met dit conceptakkoord. De voor- en nadelen op een rijtje:

Voordelen

  • De AOW-leeftijd gaat niet in 2021 naar 67, maar pas in 2025.
  • Het wordt makkelijker om met vroegpensioen te gaan ‘als het niet langer gaat’.

Nadelen

  • Afschaffing pensioengaranties.
  • Afschaffing doorsneepremie.

Daarnaast worden Zzp’ers ondergebracht bij verplicht gestelde pensioenregelingen.

 

Het is dus maar de vraag of de afremming van de stijging van de AOW-leeftijd en de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken opwegen tegen het verdwijnen van een gegarandeerd pensioen en de kostenverhoging die de afschaffing van de doorsneepremie met zich meebrengt. Het doorrekenen van de effecten kan gaan beginnen. Bovendien is het opmerkzaam dat FNV heeft ingestemd met dit conceptakkoord aangezien dit leidt tot een zogeheten cafetariapensioen, zonder pensioengarantie. Iets waar FNV tot op heden altijd fel tegen was.

 

LBV is in ieder geval geen voorstander van de afschaffing van de pensioengarantie. De onzekerheid die dat met zich meebrengt is in onze optiek te groot en weegt niet op tegen de afremming van de stijging van de AOW-leeftijd. Immers hoe je het ook bekijkt die verhoging van de AOW-leeftijd komt er, ook al gaat die langzamer, toch aan. En wat gebeurt er na 2025. Gaat de verhoging van de AOW-leeftijd dan in hetzelfde langzamere tempo door of komt de versnelde verhoging weer terug.

 

Ook de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan ‘als het niet langer gaat’ biedt weinig garanties. Wat moet men precies verstaan onder ‘als het niet langer gaat’. Geldt dit alleen voor werkenden. En als het alleen geldt voor werkenden spreken we dan alleen over fysieke belasting om door te werken of gaat dit ook gelden voor geestelijke belasting. En wie gaat er bepalen of ‘het niet langer gaat’?

 

Al met al zijn er dus nog genoeg vragen die moeten worden beantwoord alvorens er überhaupt over een pensioenakkoord kan worden gesproken. De duivel zit het in de details. Werk aan de winkel dus voor de sociale partners.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info