LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Stemlidmaatschap

Uitleg Stemlidmaatschap:

 

Meer draagkracht door het stemlidmaatschap!

Doordat steeds minder werknemers zichzelf organiseren bij vakbonden, komt het bestaansrecht en de geloofwaardigheid van vakbonden in het geding. Tegenwoordig is nog geen 10% van de werknemers georganiseerd. Dit betekend dat ruim 90% van de werknemers de beslissing over hun loon- en arbeidsvoorwaarden door andere collega’s uit hun de branche laten nemen. LBV is van mening dat zoveel mogelijk werknemers moeten meebeslissen en heeft hiervoor een unieke lidmaatschapsvorm gelanceerd!

 

Het stemlidmaatschap in het kort

Het stemlidmaatschap geeft werknemers alleen de mogelijkheid om na CAO-onderhandelingen mee te stemmen over de nieuwe CAO-afspraken. Indien men een geschil heeft en aanspraak wil maken op de individuele hulpverlening van LBV, dan dient men over te stappen op een van de andere lidmaatschapsvormen die LBV hanteert.

Nadat de onderhandelingsdelegatie van LBV in een bepaalde branche een principeakkoord is overeengekomen, zullen de stemleden uit de desbetreffende branche hierover per e-mailbericht worden geïnformeerd. Men krijgt bijvoorbeeld het principeakkoord toegezonden met daarbij een toelichting vanuit LBV. De stemleden hebben daarna de mogelijkheid om het behaalde principeakkoord goed of af te keuren.

 

Online stemmen

Leden met een stemlidmaatschap dienen via de website van LBV het behaalde principeakkoord uit hun branche goed of af te keuren. Zodra er een principeakoord is bereikt, wordt er op de website van LBV een reactieformulier inzake dit principeakkoord geplaatst. Om fraude te voorkomen, krijgt iedere stemgerechtigde ieder jaar wanneer er gestemd dient te worden een unieke stemcode toegewezen.

 

Kosten stemlidmaatschap

De kosten voor het stemlidmaatschap bedragen 10 euro per jaar. In veel CAO’s in Nederland is een bepaling opgenomen die het mogelijk maakt om in aanmerking te komen voor de fiscale vergoeding vakbondcontributie. Middels deze fiscale vergoeding vakbondcontributie komt u in aanmerking voor een bruto/netto vergoeding die inhoudt dat u ongeveer tweederde van uw vakbondscontributie via uw werkgever terug krijgt. Mits u gebruik maakt van deze regeling betaalt u dus maar +/- € 5,50 per jaar!

Sommige CAO’s worden voor een aantal jaren overeengekomen en zal er dus ook eens in de zoveel jaar worden gestemd. Er zijn echter ook CAO’s waar ieder jaar nieuwe loonafspraken worden gemaakt. Ook indien er een tussentijdse wijziging plaatsvindt zal er opnieuw gestemd dienen te worden. Over het algemeen dient er niet meer dan 1 keer per jaar te worden gestemd. LBV zal ruim voor iedere stemming de stemleden hiervan op de hoogte brengen.  

 

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.