LBV logovergroot

  • Arbeidsrecht  • 
  • Sociaal verzekeringsrecht  • 
  • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Veel gestelde vragen

Wettelijk Minimumloon per 1 juli 2017

Bekijk hier de bruto bedragen voor het minimumloon per 1 juli 2017.

Lees meer

Hoeveel loon krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?

U ontvangt in het 1e ziektejaar minstens 70% van uw loon en minimaal het minimumloon. U kunt meer loon doorbetaald krijgen als hier afspraken over staan in uw CAO of in uw arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Kan ik eerder stoppen met werken?

Tot 2006 was het fiscaal aantrekkelijk om eerder te stoppen met werken door de prepensioen- en VUT-regelingen (vervroegde uittreding). Dit is veranderd omdat de overheid wil dat werknemers langer doorwerken.

Lees meer

Waar heb ik recht op als ik met pensioen ga?

Als u met pensioen gaat, krijgt u een basisinkomen volgens de Algemene ouderdomswet (AOW). Daarnaast bouwt u meestal een aanvullend pensioen op bij uw werkgever. U kunt ook zelf een particuliere verzekering afsluiten.

Lees meer

Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten?

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan moet u daarvan eerst aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U gaat dan in ondertrouw.

Lees meer

Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen.

Lees meer

Wat is de inkomensafhankelijke combinatiekorting?

Ouders die voor kinderen onder de 12 jaar zorgen en daarnaast werken kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen.

Lees meer

Welke verplichtingen heb ik als werknemer bij mijn re-integratie?

De zieke werknemer moet volledig meewerken aan zijn re-integratie. De belangrijkste verplichtingen zijn:

Lees meer

Wanneer kan ik een klacht indienen bij de Inspectie SZW

Bij de Inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie) kunt u terecht met een klacht als u weet of vermoedt dat een bedrijf of uw werkgever zich niet aan de wet houdt.

Lees meer

Wat is de hoogte van mijn pensioen?

Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden. Uw pensioen kan namelijk opgebouwd zijn uit drie delen.

Lees meer

Hoe ontstaat een pensioengat?

Een pensioengat of pensioentekort ontstaat als u geen volledig pensioen opbouwt.

Lees meer

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.