LBV logovergroot

 • Arbeidsrecht  • 
 • Sociaal verzekeringsrecht  • 
 • Belastingrecht  • 
Word-lid-button.jpg

Wanneer heb ik recht op een nabestaandenuitkering?

De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de (huwelijks)partner is overleden, recht geeft op een uitkering.

 

Automatisch verzekerd

Doorgaans valt iedere inwoner van Ne­derland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw maakt bovendien geen onderscheid tussen gehuwden, geregistreerd partners of samenwonenden. Ook als u gescheiden bent van de overledene kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering.

De nabestaandenuitkering Anw is een financiële ondersteuning van de overheid na het over­lijden van een partner of ouders. De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van uw in­komen.De Sociale Verzekeringsbank voert de Anw namens de overheid uit. Als uw partner is overleden heeft u mogelijk recht op een Nabestaandenuitkering Anw.

 

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

 • uw partner in Nederland woonde of werkte, én
 • u nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
 • u aan één van de volgende voorwaarden voldoet: u zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar en/of u bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.

 

Als u een kind jonger dan 18 jaar heeft, dan kunt U een nabestaandenuitkering krijgen als:

 • u uw eigen kind of pleeg- of stiefkind verzorgt, én
 • dit kind tot uw huishouden behoorde op het moment van overlijden.

 

Andere inkomsten gaan van uw nabestaandenuitkering Anw af

Als u geen andere inkomsten heeft, krijgt u de volledige nabestaandenuitkering Anw. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij die helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de nabestaandenuitkering Anw.

Inkomsten die wij niet van uw Anw aftrekken

 • Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner.
 • Rente.
 • Dividend.
 • Spaartegoeden.

Inkomsten die wij gedeeltelijk van uw Anw aftrekken

 • Inkomen uit loondienst.
 • Winst uit een eigen bedrijf.
 • Inkomen uit (vervroegd) pensioen.

Inkomsten die wij helemaal van uw Anw aftrekken

 • Een werkloosheidsuitkering (WW).
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 • Een ziektewetuitkering (ZW)
 • Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland.
 • Diverse andere uitkeringen.

Is uw uitkering hoger dan € 1.138,36 (2015) dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw.

 

Nabestaandenpensioen

Indien uw partner komt te overlijden kunt u wellicht ook in aanmerking komen voor een na­bestaandenpensioen. De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensi­oen voor de partner. Vaak is de hoogte van dit nabestaandenpensioen gekoppeld aan het ouderdoms en wordt over het algemeen gesteld op 70 procent van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het na­bestaanden­pensioen echter gekoppeld aan het ouderdomspensioen. Voor informatie over uw persoon­lijke situatie kunt u daarom het beste contact opnemen met uw pensioenfonds of pensioen­verzekeraar.

 

Op risicobasis

Een toenemend aantal pensioenfondsen en pensioenverzekeraars biedt een nabestaanden­pensioen “op risicobasis”. Als iemand overlijdt op het moment dat hij in loondienst is, dan ontvangt de partner een na­bestaandenpensioen die vergelijkbaar is met het “normale” ou­derdomspensioen. Wordt ie­mand werkloos, dan kunnen de gevolgen voor een pensioen op risicobasis ingrijpend zijn. Want op het moment dat het dienstverband wordt verbroken, ver­valt namelijk het nabe­staandenpensioen. Bij overlijden tijdens een periode van werkloosheid bestaat er geen enkel recht op een nabestaandenpensioen van de ex-werkgever.

 

Uitruil van pensioenrechten

Vanaf 1 januari 2002 bestaat het recht op uitruil van pensioenrechten. Dit betekent dat ie­mand, op het moment dat hij met pensioen gaat, de aanspraak op een nabestaandenpensi­oen kan omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Ook kan hij het recht gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Als iemand geen partner heeft, ligt uitruil voor de hand. Maar iemand kan ook afzien van een nabestaandenpensioen omdat de partner voldoende eigen inkomsten (pensioen) heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd.

Ook al heeft u een uitstekend ouderdomspensioen, dan nog bestaat de kans dat het nabe­staandenpensioen ontoereikend is. Het ontbreken van het recht op een Anw-uitkering kan hiervan de oorzaak zijn, maar er kunnen meer oorzaken zijn. Of er wel of geen nabestaan­denpensioen is, heeft voor nabestaanden geen invloed op de hoogte van de Anw-uitkering. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering.

 

Volg ons ook via:

Facebook_icon_grijs.jpg Twitter_icon_grijs.jpg WhatsApp_icon_grijs.jpg

Voeg het volgende telefoonnummer toe aan uw contacten om een Whatsapp-gesprek te beginnen met LBV:

00 31 6 83 56 17 54

Selecteer het telefoonnummer door deze lang aan te raken. Vervolgens kopieert u deze. Plak deze volgens weer door op uw telefoon naar Contacten > Nieuw te gaan.