Geschiedenis LBV - LBV | Meer dan een vakbond

Geschiedenis LBV

Word
nu lid!
Ook voor ZZP'ers

De Landelijke Belangen Vereniging (LBV) is opgericht in 1969 als de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer. Destijds was dit een zelfstandig opererende organisatie binnen het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB). Het OVB, opgericht in 1948, kent zijn oorsprong op haar beurt weer in de Eenheidsvakcentrale (EVC). De leden van het OVB kwamen veelal uit Rotterdam (havenwerkers), Scheveningen (zeevissers) en Eindhoven (bouwvakkers). LBV kent een bewogen en rijke historie.

Tweede Wereldoorlog
Na de Tweede Wereldoorlog schoten vakbonden als paddenstoelen uit de grond. Veel van deze bonden besloten zich aan te sluiten bij de Eenheidsvakcentrale. Deze organisatie werd gekenmerkt door communistische denkbeelden, iets wat te verklaren is door de rol van de Sovjet-Unie in de bevrijding van Europa. Het OVB besloot in 1948 afscheid te nemen van het EVC en zelfstandig verder te gaan. Door deze keuze liet het OVB haar vertrouwde communistische denkbeelden ver achter zich. Het OVB koos voor (politieke) onafhankelijkheid: iedereen was welkom ongeacht politieke voorkeur. Iets wat tegenwoordig vanzelfsprekend is, maar in de tijd van verzuiling was het ongebruikelijk om er werkelijk voor iedereen te zijn.

Oprichting LBV
Op 3 maart 1969 werd de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer opgericht. Deze vakbond had haar focus voornamelijk liggen op de Rotterdamse havens, transport en schoonmaak en groeide al snel uit tot de grootste bond binnen het OVB. In de beginjaren stond LBV bekend als een activistische bond met een prominente rol in de havenstakingen van 1970 en 1979. De leden van LBV stonden toentertijd niet bekend als lieverdjes. Dat er toen sprake was van een andere tijd is wel duidelijk. Vandaag de dag zijn de destijds gevoerde acties nauwelijks te bevatten.

LBV is lang een vakbond geweest die geen cao’s afsloot. De eerste cao die door LBV werd afgesloten was de NBBU CAO in 1994, een cao gericht op uitzendorganisaties in het midden-en-kleinbedrijf. Dit was tegen het zere been van het OVB, omdat zij niet geloofden in cao’s. Tegen deze tijd was LBV echter uitgegroeid tot de grootste vakbond binnen het OVB. Deze actie zorgde er mede voor dat de verstandhouding tussen de twee organisaties niet meer boterde. Dit leidde uiteindelijk tot een afscheiding van het OVB in 1998. Vanaf dit moment was LBV zelfstandig en verhuisde naar het Verzamelgebouw Zuid in Rotterdam. Met een sterk bestuur (met Annet Dolman als voorzitter, Ab Plugge als penningmeester en de heren Jan Akkerman en Jim Stavinga als bestuursleden), een tweetal werknemers en tientallen vrijwilligers bleef LBV doorvechten voor de rechten van werknemers.

De opmars
Vanaf het moment dat LBV zelfstandig is, is de organisatie in elk opzicht flink gegroeid. Ondanks roerige tijden en ledendalingen binnen de vakbondswereld houdt LBV stand. Inmiddels heeft LBV 7 bestuursleden en 10 teamleden, die bestaan uit de oude garde maar ook uit de nieuwe en jongere leden. De combinatie van ervaring en nieuwe inzichten maakt LBV sterk, zowel voor nu als straks.

Met een stijgend aantal leden en tientallen cao’s verder, maakt LBV zich op voor de toekomst. Vanuit de Rotterdamse havens heeft LBV een lange weg afgelegd en hebben wij leden door heel het land, maar ook in België, Duitsland, Portugal, Polen, Roemenië, Litouwen, Armenië en in de Filipijnen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info