Privacyverklaring - LBV | Meer dan een vakbond

Privacyverklaring LBV

Word
nu lid!
Ook voor ZZP'ers

Privacyverklaring (AVG) Vakbond LBV (versie 25-04-2018) 
LBV respecteert de privacy van eenieder. Wij achten het dan ook van belang om u te informeren over de zorgvuldige, vertrouwelijke alsmede veilige wijze waarop LBV omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 

Uw persoonlijke gegevens bestaan uit elk gegeven waarmee u te identificeren bent, zoals uw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Nu u op verschillende manieren met LBV in contact kan komen is het van belang dat u zich ervan vergewist dat u op enig moment uw persoonsgegevens bij ons achter kan laten doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u uw persoonsgegevens bij het invullen van een contactformulier op de website aan LBV verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens.


LBV verwerkt uw persoonsgegevens om bijvoorbeeld telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan LBV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het behartigen van uw belangen. LBV bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u de mening bent toegedaan dat LBV het voornoemde niet naleeft.


LBV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens door uw gegevens goed te beveiligen. Bovendien hebben slechts geautoriseerde personen binnen LBV toegang tot uw gegevens, en is met deze personen een geheimhoudingsovereenkomst gesloten. Aangewezen personen binnen LBV zijn voorts verantwoordelijk op de toezicht op de naleving van de privacywetgeving. LBV beschermt uw gegevens op gepaste wijze en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van LBV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL -Certificaat teneinde uw persoonsgegevens te beschermen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, dan staat het u uiteraard vrij om dit bij ons te melden.


Het kan voorkomen dat LBV uw persoonsgegevens aan derde partijen dient te verstrekken in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van LBV. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld aan een derde partij worden verstrekt voor het verspreiden van het ledenmagazine.


Vanzelfsprekend heeft uw recht op inzage in uw persoonsgegevens die LBV verwerkt. Op aanvraag verstrekken wij een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien onverhoopt blijkt dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt of u bezwaren heeft tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door LBV, dan verzoeken wij u om dit terstond te melden.


LBV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. U wordt dan ook aangeraden om de privacyverklaring regelmatig in de gaten te houden.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info