9 weken betaald ouderschapsverlof: dit moet je weten - LBV | Meer dan een vakbond

9 weken betaald ouderschapsverlof: dit moet je weten

Nieuwsoverzicht

Het kabinet biedt werkende ouders een helpende hand door de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) met ingang 2 augustus 2022. Het streven is een betere werk-privébalans en meer tijd voor ouders om tijd door te brengen met hun pasgeboren kind(eren), zonder daar financieel al te veel op achteruit te gaan. Uitspraak van (oud)minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken: ‘daarmee maken we de taakverdeling tussen de zorg voor jonge kinderen en werken makkelijker’.

 

Huidige (onbetaald) ouderschapsverlof

Op dit moment kan de werkende (wettelijke) ouder van een of meerdere kinderen tot 8 jaar, 26 weken (keer het aantal uren per week) ouderschapsverlof opnemen, dit verlof is dus wel onbetaald. Het verlof geldt tevens voor ouders met adoptie- en/of pleegkind(eren). Interessante regeling voor ouders, maar financieel niet altijd te veroorloven. Dit heeft als gevolg dat slechts een enkele ouder hier gebruik van kan maken. Het kabinet verlaagd de drempel en daarom is het volgende afgesproken.

 

Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

De nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof geeft de ouder in de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof recht op 70 procent, gelimiteerd tot 70 procent van het maximum dagloon (=232,90 euro). De regeling biedt echter nog steeds de mogelijkheid om bij CAO of individueel met de werkgever, afspraken te maken over aanvulling tot een hoger percentage van het loon. LBV zal tijdens onderhandelingen inzetten op een aanvullingsregeling van het wettelijk ouderschapsverlof.

 

Een tweede beperking is de periode-afbakening. De uitkering geldt namelijk alleen in het eerste levensjaar van het kind. Ouders die nog recht hebben op onbetaald ouderschapsverlof na het eerste levensjaar van hun kind, hebben geen recht meer op de uitkering van het UWV. Positief te noemen is dat de uitkering bij meerlingen voor elk kind uitgekeerd wordt en dat beide werkende ouders recht hebben op de uitkering.

 

Aanvraag uitkering

De uitkering dient na het opnemen van de eerste week verlof door de werkgever te worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV beslist binnen vier weken na de aanvraag van het betaald ouderschapsverlof. In het geval van meerlingen dient er voor elk kind een apart aanvraagformulier bij het UWV te worden ingediend. Ouders met kinderen die op 2 augustus 2022 de leeftijd van 1 jaar nog niet hadden bereikt, komen hiervoor ook in aanmerking.

 

Opbouw vakantiedagen en pensioen

In tegenstelling tot het onbetaald ouderschapsverlof, bouwt de ouder gedurende periode van het betaald ouderschapsverlof wél vakantiedagen op. De hoogte van de uitkering heeft evenmin invloed op de opbouw van de vakantiedagen. Pensioenopbouw in de periode waarin ouderschapsverlof opgenomen wordt, hangt af van wat hierover is afgesproken bij CAO en/of pensioenregeling.

 

Wil je weten of jouw werkgever ouderschapsverlof kan/mag weigeren en de uitkering consequenties heeft voor je toeslagen?

Of heb je andere prangende vragen over (betaald) ouderschapsverlof, bel gerust of loop gewoon bij ons binnen. De koffie staat altijd klaar!

 

Sherisse Wongsoredjo

 

 

LBV is elke dag van 9:00 – 17:00 uur bereikbaar

088-2663000

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info