Belastbaar inkomen uit eigen woning - LBV | Meer dan een vakbond

Belastbaar inkomen uit eigen woning

Auteur: Henri Dekker

Nieuwsoverzicht

Vanaf 1 maart is het weer mogelijk om de aangifte inkomstenbelasting in te dienen over 2022. Voor degene met een koopwoning is het tegenwoordig extra opletten vanwege de verschillende regelingen en afbouw van de hypotheekrenteaftrek. In deze blog wil ik hier kort bij stilstaan.

Schematisch weergegeven bestaat het belastbaar inkomen uit de voordelen uit de eigen woning min de aftrekbare kosten uit de eigen woning. Deze berekening geldt voor iedereen die onder het regime vanaf 2013 valt. Wanneer het oude regime of het overgangsrecht van toepassing is, dan kan er ook sprake zijn van een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning. Eventuele voordelen hieruit worden bij het belastbaar inkomen uit eigen woning opgeteld.

Wat zijn dan de voordelen uit de eigen woning? Dit is niet makkelijk vast te stellen en daarom maken ze gebruik van een forfaitaire berekening, namelijk het eigenwoningforfait. Voor de meeste huizenbezitters betekent dit een bedrag van 0,45% over de WOZ-waarde. (2022) Het gaat dan om de WOZ-waarde die op 1 januari 2021 is vastgesteld.

Nu de inkomsten zijn vastgesteld, wordt het tijd om te kijken naar de aftrekbare kosten. Deze mag je namelijk verrekenen met het inkomen uit eigen woning. Voor de meesten leidt dit tot een negatieve uitkomst. Men spreekt dan van de welkbekende hypotheekrenteaftrek.

Wanneer het saldo van de genoemde berekening positief is, wordt een aftrek verleend wegens geen of geringe eigenwoningschuld. (Wet Hillen) Tot 2019 was de aftrek gelijk aan het verschil tussen de inkomsten en kosten, zodat het belastbaar inkomen uit eigen woning op nihil uitkwam. Echter, sinds 2019 wordt deze aftrek afgebouwd en zal in dertig jaar tijd op 0 uitkomen. Jaarlijks een daling van 3,33%; in 2022 is de aftrek nog 86,66%.

Welke kosten komen in aanmerking voor aftrek? Allereerst de betaalde rente over de geldlening(en) voor de aankoop, verbetering en onderhoud van de eigen woning. Let op, je zal schriftelijk gedaan onderhoud moeten kunnen aantonen. Daarnaast zijn de uitgaven aftrekbaar die je doet om een financiering te krijgen, denk aan notaris- en taxatiekosten. Ook de afsluitprovisie is, onder voorwaarden, in één keer aftrekbaar.

Zoals vaker voorkomt met belastingvoordelen, worden deze na verloop van tijd afgebouwd. Dit is bij de hypotheekrenteaftrek niet anders. In 2022 is de aftrek beperkt tot het belastingtarief van 40%. Mocht je dus (een deel) in het belastingtarief van 49,5% vallen, dan zijn de kosten beperkt aftrekbaar tot 40%. Voor dit jaar zal het percentage 37% worden.

Dit was in het kort iets over de huidige wetgeving met betrekking tot de belastbare inkomsten uit eigen woning. Mocht je meer informatie over dit onderwerp willen hebben of heb je andere (belasting)vragen? Word lid bij Vakbond LBV en laat ons je helpen!

 

 

E.H. (Henri) Dekker

Fiscaal Jurist

 

 

HULP NODIG? BEL GERUST OF LOOP GEWOON EENS BIJ ONS BINNEN

Elke dag van 9.00 – 17.00 uur

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

088-2663000

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info