CAO Hellende Daken: Referendum! - LBV | Meer dan een vakbond

CAO Hellende Daken: Referendum!

Nieuwsoverzicht

LBV en de werkgeverspartijen in de sector Hellende Daken zijn het eens geworden over afspraken voor een nieuwe cao voor Hellende Daken. Deze afspraken zijn vastgelegd in een principeakkoord en met een positief stemadvies voorgelegd aan de leden van LBV. Leden van LBV kunnen tot 19 augustus 2022 hun stem uitbrengen.

 

Partijen hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:

 • De cao heeft een looptijd van 5 jaren, van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2027.
 • De cao is uitgebreid met een nieuw artikel waarmee het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) wordt geïntroduceerd in de cao. Dit ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.
 • De vergoeding voor de consignatiedienst is verhoogd van 1,33 naar 1,48 euro bruto per uur.
 • Partijen zijn een protocol overeengekomen waarmee bekeken wordt of het huidige loonhuis nog voldoet en/of dit loonhuis moet worden gemoderniseerd, aangepast of aangevuld.
 • Er zijn nieuwe loontabellen geldende vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, inclusief 3 procent loonsverhoging aan de cao toegevoegd. Voor opvolgende cao-jaren maken cao-partijen per cao-jaar aparte afspraken.
 • De leerlingenvergoeding is verhoogd van 408 naar 452,63 euro bruto per maand of van 94,16 naar 104,46 euro bruto per week.
 • De afspraken over het urensaldo zijn aangepast, waarbij uitbetaling van een positief urensaldo mogelijk is bij een positief urensaldo boven de 40 uren. Afspraak is wel dat er altijd een minimum van 40 uren in het urenregister blijft staan.
 • De vergoeding voor werkkleding en werkschoenen is verhoogd van een maximum van 350 euro naar 400 euro per kalenderjaar.
 • Partijen bij deze CAO zullen gedurende de looptijd van deze CAO de afspraken inzake arbeidsverhindering vanwege onwerkbaar weer, waarop als gevolg van extreem weer zoals extreme hitte niet gewerkt kan worden, medio oktober 2022 evalueren en zo nodig aanvullende afspraken maken.
 • De bijdrage in de premie van een aanvullende ziektekostenverzekering die de werkgever betaalt, is verhoogd van 10 naar 11,09 euro netto per maand.
 • Partijen erkennen dat werken in de sector zwaar kan zijn. Gedurende de looptijd van deze CAO zullen partijen zich maximaal inspannen om afspraken te maken om oudere werknemers hierin te compenseren middels een regeling.

 

 

Marco Stavinga

CAO onderhandelaar LBV

088 266 3000

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info