Deelname RVU en Generatiepact alleen mogelijk ná goedkeuring Stichting USAG - LBV | Meer dan een vakbond

Deelname RVU en Generatiepact alleen mogelijk ná goedkeuring Stichting USAG

Nieuwsoverzicht

De regelingen Vervroegd Uittreden (RVU) en het Generatiepact zijn op 1 januari 2022 ingegaan. De eerste aanvragen zijn inmiddels verwerkt. Daarbij valt op dat de procedure voor het deelnemen aan de regeling niet altijd voor iedereen even duidelijk is. Om verwarring en teleurstelling te voorkomen zet LBV de procedure in de juiste volgorde.

 

Afspraken over de ingangsdatum

Stichting USAG heeft geconstateerd dat de werkgever in een aantal gevallen met werknemers afspraken maken over de ingangsdatum van de regeling. Zij vergeten daarbij dat Stichting USAG ook tijd nodig heeft om de aanvraag te verwerken. Dit kan, met name bij de Regeling Vervroegd Uittreden, tot onwenselijke situaties leiden. Bekijk hieronder de stappen in de juiste volgorde die de werkgever met de werknemer dient te nemen vooraleer er gebruik gemaakt kan maken van de regelingen.

 

Regeling Vervroegd Uittreden (RVU):

 1. de werknemer voldoet aan de voorwaarden;
 2. de werkgever en werknemer zijn akkoord over de deelname van de werknemer;
 3. de werknemer meldt zich drie (3) maanden voor de beoogde ingangsdatum aan bij Stichting USAG;
 4. Stichting USAG neemt binnen zes (6) weken een schriftelijk besluit;
 5. de werknemer zegt zijn/haar arbeidsovereenkomst bij de werkgever op;
 6. de werknemer neemt deel aan de regeling en gaat uit dienst.

 

Regeling Generatiepact:

 1. de werknemer voldoet aan de voorwaarden;
 2. de werkgever en werknemer zijn akkoord over deelname van de werknemer;
 3. de werknemer meldt zich drie (3) maanden voor de beoogde ingangsdatum aan bij Stichting USAG;
 4. Stichting USAG neemt binnen zes (6) weken een schriftelijk besluit;
 5. de werknemer neemt deel; aanvulling van de arbeidsovereenkomst;
 6. compensatie van 10 procent van het loon aan de werkgever na afloop van het kalenderjaar door Stichting USAG.

 

Aandachtspunten

 1. Bij beide regelingen is het belangrijk dat de werkgever en de werknemer van tevoren overeenstemming bereiken over deelname van de werknemer aan de betreffende regeling. Dus nog vóór dat de aanvraag wordt ingediend. Om de regeling definitief in te laten gaan dient de schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer naar Stichting USAG gestuurd te worden.
 2. De aanvraagperiode bij Stichting USAG bedraagt drie (3) maanden. Dat wil zeggen dat drie (3) maanden vóór de beoogde uittredingsdatum (RVU) of ingangsdatum (Generatiepact) een aanvraag ingediend dient te worden. Houd daar rekening mee bij het bepalen van de uittredingsdatum respectievelijk ingangsdatum.
 3. De regeling kan alleen ingaan als Stichting SUSAG goedkeuring heeft gegeven voor deelname én alleen met ingang van de datum die in die goedkeuring is opgenomen als daadwerkelijke einddatum van de arbeidsovereenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info