Duurzame Inzetbaarheid Hellende Daken - LBV | Meer dan een vakbond

Duurzame Inzetbaarheid Hellende Daken

Auteur: Lydia de Jong

Nieuwsoverzicht

Vorig jaar heeft LBV met de werkgeversverenigingen Gebouwgeschil Nederland (GNL) sectie daken, Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) afgesproken om een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (afgekort: PAGO) te ontwikkelen die speciaal op deze sector is gericht. Is jouw werkgever aangesloten bij één van bovenstaande werkgeversverenigingen en is de CAO Hellende Daken op jouw werkzaamheden van toepassing? Dan wordt de PAGO kosteloos aangeboden. Maar wat is een PAGO precies? En waarom is de PAGO belangrijk?

Wat is een PAGO?

Zoals ik al schreef staat PAGO voor Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. Dit is een medisch onderzoek om je gezondheid te beoordelen. Er wordt voornamelijk gekeken naar de aspecten waarin je in de dagelijkse werkzaamheden risico loopt. Deze risico’s verschillen per branche en worden vastgesteld aan de hand van een vragenlijst. Naast de vragenlijst kan gebruik worden gemaakt van andere instrumenten die helpen om de risico’s binnen de betreffende sector in kaart te brengen. Aan de hand van deze risico-inventarisatie wordt vervolgens beslist wat er tijdens een PAGO zal worden getest.

Het onderzoek

Tijdens een PAGO onderga je verschillende onderzoeken:

  1. Een PAGO begint met een vragenlijst die je thuis al kunt invullen. Voorafgaand aan het onderzoek neemt de arts de ingevulde vragenlijst met je door.
  2. Daarna vindt er een biometrisch onderzoek plaats. Tijdens dat onderzoek worden lengte en gewicht bepaald, wordt de bloeddruk gemeten en wordt er onderzoek gedaan naar de longfunctie, het gehoor en het gezichtsvermogen. Ook wordt het bloed onderzocht en wordt bij werknemers die ouder zijn dan 40 jaar een hartfilmpje gemaakt.
  3. Als laatst wordt je lichamelijk onderzocht. Daarbij wordt extra aandacht besteedt aan de specifieke gezondheidsrisico’s die de betreffende sector met zich meebrengt. Ook zal je leefstijl onder de loep worden genomen. Er wordt gekeken naar je voedingspatroon, hoeveel je beweegt en of je rookt en drinkt. Aan de hand daarvan kan ook worden vastgesteld of je een verhoogd risico hebt op hart- en vaatziekten.

Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken geeft de arts een persoonlijk advies. Als de arts gezondheidsproblemen constateert kan een vervolgonderzoek worden ingepland of kun je worden doorverwezen naar de huisarts of een specialist. Omdat het om medische gegevens gaat, is de arts gebonden aan de geheimhoudingsplicht. De arts mag jouw werkgever dan ook niet op de hoogte stellen van het gegeven advies, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Het belang van een PAGO

Het werken in de sector Hellende Daken gaat vaak gepaard met zware lichamelijke belasting. Om ervoor te zorgen dat je gezondheid daar niet onder leidt en je langer je werk kunt blijven doen, is het van belang om regelmatig getest te worden. Hoe meer werknemers een PAGO ondergaan, hoe beter jouw werkgever het beleid met betrekking tot de gezondheid van de werknemers kan verscherpen. Dit komt ten goede van de duurzame inzetbaarheid.

Omdat het belangrijk is dat de risico’s die de arbeid voor je gezondheid met zich meebrengt zoveel mogelijk worden voorkomen en/of beperkt, is jouw werkgever verplicht om je een PAGO aan te bieden. Dit staat in de Arbowet opgenomen, maar om de werkgever extra te stimuleren is in de CAO voor Hellende Daken opgenomen dat er een PAGO wordt ontwikkeld speciaal voor de sector Hellende Daken. Daarnaast hebben partijen afgesproken dat werknemers vanaf 40 jaar iedere twee jaar worden uitgenodigd voor een PAGO. Voor werknemers in de leeftijd van 20 tot 40 jaar zal deze uitnodiging eens per vier jaar komen.

Uitnodiging PAGO

Je hoeft zelf geen actie te ondernemen om een PAGO te ondergaan. Je wordt hier namelijk door jouw werkgever over geïnformeerd, waarna je een uitnodiging voor een PAGO zult ontvangen. De PAGO’s zullen dit jaar tot maart worden afgenomen. Niet iedereen zal op hetzelfde moment worden uitgenodigd, dus geen paniek als jouw collega’s al zijn benaderd, maar jij nog niet! Duurt het je toch te lang? Dan kun je natuurlijk altijd zelf om een PAGO verzoeken.

Heb je nog vragen over een PAGO? Neem dan contact op met mij via 088 – 266 3000. Je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar lydia.dejong@lbv.nl of een appje naar 06 - 83561754.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info