Gelijke kansen op het werk - LBV | Meer dan een vakbond

Gelijke kansen op het werk

Nieuwsoverzicht

Op de Nederlandse arbeidsmarkt liggen enorm veel kansen. Kansen om werk te vinden en jezelf verder te ontwikkelen. Bijna nergens ter wereld doen zoveel mensen actief mee op de arbeidsmarkt. Toch is deze arbeidsmarkt niet eens toegankelijk voor iedereen. Er staan nog steeds mensen aan de zijlijn die graag willen én kunnen werken. Hoewel werkgevers het belang van diversiteit inzien, is het nog een lange weg om dit te bereiken

 

Werk is essentieel, niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze samenleving. Het geeft betekenis aan ons leven, zorgt voor inkomen en verbindt ons. Werk moet aansluiten bij onze talenten. De arbeidsmarkt werkt optimaal wanneer iedereen op de juiste plek terecht komt. Werkgevers hebben er baat bij als zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn, dit helpt bij het oplossen van personeelstekorten. Daarnaast is het belangrijk voor de hele samenleving dat mensen aan het werk zijn. Een bloeiende economie ontstaat pas wanneer mensen geld verdienen én uit kunnen geven. Een hoge arbeidsparticipatie draagt ​​bij aan de sociale samenhang; de maatschappij werkt immers beter wanneer iedereen mee kan doen en als mensen op de werkvloer andere zien met wie ze zich kunnen vergelijken.

 

Helaas is de arbeidsmarkt niet eens gastvrij voor iedereen. Mensen worden soms gediscrimineerd op basis van hun afkomst, uiterlijk, beperking, leeftijd, seksuele geaardheid, geloof of andere kenmerken. Mensen met een (arbeids)beperking moeten bijvoorbeeld vaak veel meer solliciteren voordat ze een baan vinden. Werkgevers denken positiever na over het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, maar er zijn nog (te) weinig werkgevers die dit ook daadwerkelijk doen. Meestal is dat geen onwil. Vooral kleinere ondernemingen schrikken terug voor complexe regelingen, zijn bang voor hoge kosten en betwijfelen of ze de juiste begeleiding kunnen bieden.

 

Ook mensen met een bi-culturele achtergrond ervaren vaak meer sollicitatieproblemen vanwege onbewuste discriminatie tijdens het sollicitatieproces. Afkomst, leeftijd en geslacht spelen hierin een belangrijke rol. Mensen die discriminatie hebben ervaren bij het zoeken naar werk, geven daardoor soms de moed op om te blijven zoeken naar een baan, terwijl ze wel de capaciteiten hebben om te werken.

 

Ook bij het doorgroeien naar hogere functies hebben bijvoorbeeld vrouwen van mensen met een bi-culturele achtergrond vaak minder kansen. De werksfeer is niet voor iedereen even prettig; Sommige werknemers voelen zich onveilig, vooral mensen met een bi-culturele achtergrond. LHBTIQ+-kunnen niet altijd openlijk praten met personen over hun partner, terwijl anderen dit wel kunnen. Werkgevers hebben een cruciale rol bij het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt.

 

Inclusie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Hoewel er scherpere scheidslijnen in de samenleving lijken te ontstaan ​​op basis van culturele achtergrond, religie, opleiding en regio, kan de werkvloer slechts een plek zijn waar verschillen worden geaccepteerd en overbrugd. Hier speelt iedereen een rol. Het is iets dat sommige mensen inclusie als bedreigend ervaren hebben als iets dat ongelijkheid kan creëren. Inclusie vereist daarom niet alleen aandacht voor specifieke groepen, maar voor alle werknemers.

 

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de werkvloer een plek is waar iedereen welkom is, zichzelf kan zijn, zich veilig voelt, zich kan ontwikkelen en gelijkwaardig wordt behandeld. LBV roept werkgevers en werkgeversverenigingen op zich hierover uit te spreken.

 

LBV 

Van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur 

Strevelsweg 700/612 

3083 AS Rotterdam 

088-2663000 

www.lbv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info