Het recht op bijzonder verlof bij coronavaccinatie - LBV | Meer dan een vakbond

Het recht op bijzonder verlof bij coronavaccinatie

Auteur: Henri Dekker

Nieuwsoverzicht

Momenteel gaat de strijd tegen het coronavirus door en gaat het de goede kant op met het vaccinatieprogramma. Al meer dan de helft van de Nederlanders heeft hun eerste prik gehad. Daarnaast zijn twee op de vijf mensen in ons land volledig gevaccineerd. Iedereen vanaf twaalf jaar en ouder kan, als zij dat willen, de komende maanden een afspraak maken bij de GGD. Maar hoe zit het eigenlijk als de vaccinatieafspraak onder werktijd gepland is? Gaat dat ten koste van jouw vakantie-uren of zijn er andere regelingen beschikbaar?

Het recht op bijzonder verlof is niet in ons Burgerlijk Wetboek te vinden, maar dit recht kan wel schriftelijk worden vastgelegd. Dat wil zeggen: door middel van een individuele arbeidsovereenkomst of een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Daarnaast is het ook mogelijk dat de regeling voor het bijzondere verlof in een bedrijfsreglement wordt opgenomen.

Voor de volledigheid, bijzonder verlof is niet gelijk aan calamiteitenverlof of kort verzuimverlof. Wel is vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gecommuniceerd dat een werknemer calamiteitenverlof kan opnemen als hij zich alleen kan laten vaccineren onder werktijd. Er is dan sprake van een uitzonderlijke situatie die opname rechtvaardigt.

Het recht op calamiteitenverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Dit specifieke verlof is in het leven geroepen voor onvoorziene, zeer specifieke persoonlijke omstandigheden. Hierbij valt te denken aan het overlijden van een familielid of het onmiddellijk zorg dragen voor je zoon of dochter. Afhankelijk van de situatie kan de duur van het verlof een aantal uren of dagen zijn.

Zoals eerder aangegeven kunnen afspraken gemaakt worden in de cao of, en voor hoelang een werknemer recht heeft op buitengewoon verlof. Een voorbeeld is te vinden in de recent gesloten CAO voor de Branchevereniging Tandtechniek. Hierin staat geregeld dat een werknemer bij bezoek aan huisarts, tandarts en specialist recht heeft op maximaal twee uren doorbetaald verlof per bezoek. Een vergelijkbare bepaling is te vinden in de CAO voor Hellende Daken.

Ben je benieuwd of je recht hebt op bijzonder verlof voor je vaccinatieafspraak? Raadpleeg eens de voor jou geldende cao! Kom je er niet uit of heb je andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan contact op met LBV door een mail te sturen naar lbv@lbv.nl of bel 088-2663000. Onze juristen staan voor je klaar!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info