Het recht op de transitievergoeding - LBV | Meer dan een vakbond

Het recht op de transitievergoeding

Auteur: Ali Salim

Nieuwsoverzicht

Een veelvoorkomende ontslagvergoeding in het arbeidsrecht is de transitievergoeding. Het komt regelmatig voor dat werknemers contact opnemen met LBV met de vraag of ze recht hebben op de transitievergoeding. Er zijn twee belangrijke redenen waarom we een transitievergoeding hebben. De transitievergoeding is bedoeld als vergoeding voor het ontslag van een werknemer, maar ook om een werknemer vervolgens financieel te helpen de transitie naar een nieuwe baan te maken.

 

Het initiatief van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst moet bij de werkgever liggen

 

Een werknemer heeft recht op de transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd. Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt heeft hij geen recht op de transitievergoeding. Er bestaan een aantal uitzonderingen waarbij de werknemer geen recht heeft op de transitievergoeding, ook al ligt het initiatief om de arbeidsovereenkomst te beëindigen bij de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of een minderjarige met een bijbaantje.

 

De transitievergoeding en de vaststellingsovereenkomst

 

De werkgever en de werknemer kunnen samen besluiten om uit elkaar te gaan met wederzijds goedvinden. Dit wordt dan geregeld via een vaststellingsovereenkomst. In een dergelijk geval heeft de werknemer wettelijk gezien geen recht op de transitievergoeding. Toch komt het in de praktijk vaak voor dat de partijen een ontslagvergoeding afspreken in de vaststellingsovereenkomst.

 

De transitievergoeding en langdurige ziekte

 

In het verleden hebben een aantal werkgevers de transitievergoeding niet betaald aan hun werknemers die twee jaar ziek waren. Hoe hebben ze dat gedaan? Door simpelweg deze werknemers na twee jaar ziekte niet te ontslaan. De werkgevers wisten dat ze geen transitievergoeding verschuldigd waren indien ze deze werknemers niet zouden ontslaan. De werknemers waren dan nog in dienst bij de werkgever, maar konden na twee jaar ziekte niet re-integreren. Geen re-integratie na twee jaar ziekte betekende dan ook geen recht op loon. Kortom, de werknemers hadden dus geen recht op loon omdat ze niet aan het re-integreren waren, maar ze hadden ook geen recht op de transitievergoeding omdat de werkgever ze niet had ontslagen. Gelukkig heeft de Hoge Raad inmiddels een einde gemaakt aan deze geniepige praktijken van werkgevers. Nu kunnen werknemers na twee jaar ziekte en geen re-integratiemogelijkheden een voorstel doen aan de werkgever, om zo met wederzijds goedvinden én een transitievergoeding uit elkaar te gaan.

 

Uitzonderingen

 

Er zijn uitzonderlijke situaties waarbij het recht op de transitievergoeding niet vanzelfsprekend is. Hoe zit het met het recht op de transitievergoeding als een werknemer op staande voet wordt ontslagen? En hoe zit het met het recht op de transitievergoeding als flexkracht? De antwoorden op de bovenstaande vragen zullen afhangen van de omstandigheden.

 

Twijfel jij of je recht hebt op een transitievergoeding? Neem dan contact op met LBV. Wij kunnen elke situatie bekijken en beoordelen of je recht hebt op de transitievergoeding. Je kunt bellen naar 088 – 266 3000 of een e-mail sturen naar lbv@lbv.nl.

 

Ali Salim

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info