WML vanaf 1 juli 2022 én hogere (minimum)lonen in Europa!? - LBV | Meer dan een vakbond

WML vanaf 1 juli 2022 én hogere (minimum)lonen in Europa!?

Nieuwsoverzicht

Het wettelijk minimumloon gaat vanaf 1 juli 2022 met 31,20 euro omhoog naar 1.756,20 euro bruto per maand. Bij de vorige aanpassing, op 1 januari 2022, steeg het minimumloon al met 24 euro extra per maand. Totaal ruim 55 euro per maand. Maar dat is zelfs met de huidige inflatie volstrekt onvoldoende. Voor mensen met een minimumloon is het nauwelijks nog mogelijk om fatsoenlijk rond te komen.

 

Op 1 januari en 1 juli van ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon vastgesteld door de minister van SZW. In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) is geregeld dat de algemene welvaartsontwikkeling ook merkbaar moet zijn voor werknemers met een minimumloon en voor uitkeringsgerechtigden. Daarom is het minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling in cao’s. Daarbij wordt uitgegaan van de gemiddelde procentuele ontwikkeling van de lonen in de marktsector, de gepremieerde en gesubsidieerde sector en bij de overheid.

 

WML VANAF 1 JULI 2022

De minimumloonbedragen worden uitgedrukt in bedragen per maand, per week en per (werk)dag. Een uniform wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale wekelijkse arbeidsduur geldt. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2022:

 

WML (in euro's) met ingang van 1 juli 2022 (+1,81%) 

Leeftijd
Maand
Week
Dag
36
38
40
21 jaar en ouder
1.756,20
405,30
81,06
11,26
10,67
10,14
20 jaar
1.404,95
324,25
64,85
9,01
8,54
8,11
19 jaar
1.053,70
243,20
48,64
6,76
6,40
6,08
18 jaar
878,10
202,65
40,53
5,63
5,34
5,07
17 jaar
693,70
160,10
32,02
4,45
4,22
4,01
16 jaar
605,90
139,85
27,97
3,89
3,69
3,50
15 jaar
526,85
121,60
24,32
3,38
3,20
3,04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUITENGEWONE VERHOGING WML VANAF 1 JANUARI 2023

Weliswaar begint de laagste loonschaal in veel cao’s met een salaris boven het WML-bedrag, maar als er geen cao is, moet de werkgever tenminste het wettelijk minimumloon betalen. Overigens behoort een forsere verhoging van het wettelijk minimumloon tot de mogelijkheden. Bij de kabinetsformatie lag dit voorstel op tafel, omdat het voor iedereen met een minimumloon nauwelijks mogelijk is om fatsoenlijk rond te komen. Een snellere verhoging van het wettelijk minimumloon, richting 14 euro per uur, is daarom noodzakelijk. Deze verhoging is overigens eerder al afgesproken in het coalitieakkoord. Het kabinet kiest tegen die achtergrond voor een gefaseerde verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023, 2024 en 2025 van totaal 7,5 procent en daarbovenop de reguliere indexatie. In verband met de doorlooptijd van de noodzakelijke wetswijzigingen is eerder logischerwijs niet haalbaar.

 

IN EUROPA

Helaas geldt het WML (nog) niet in heel Europa. De Europese Commissie wil nu een WML voor de hele Europese Unie. In Europa leven te veel mensen op of onder de armoedegrens. Daar zou het WML verandering in kunnen brengen. Of werkenden in de EU daar beter van worden, zal de tijd leren. Het is in ieder geval een eerste stap.

 

Naast alleen de invoering van een wettelijk minimumloon in alle lidstaten zijn we er nog niet. In de volgende fase moeten er afspraken gemaakt worden over de hoogte van het WML per lidstaat. Het minimumloon moet dan 60 procent zijn van wat er gemiddeld in een land wordt verdiend. Lidstaten  zijn voortaan verplicht na te gaan of hun minimumloon niet achterop raakt bij bijvoorbeeld de andere lonen. Met de invoering van een WML in de hele unie wordt een belofte ingelost.

 

De (r)overheid benadrukt dat Nederland zelf over de hoogte van het WML gaat. Het akkoord verplicht niet om het te verhogen naar veertien euro, zoals onder meer LBV vraagt, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. LBV is voorlopig tevreden. De mogelijkheid om een goede en eerlijke boterham te verdienen, is belangrijk voor alle Europeanen. Deze richtlijn kan ook helpen vakbondsrechten en arbeidsverhoudingen te verbeteren. Het kan bijdragen aan een gelijk speelveld in Europa.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info