Voor uitzendkrachten - LBV | Meer dan een vakbond

Welkom

Word
nu lid!
Ook voor ZZP'ers

LBV sluit al sinds 1994 de cao in de uitzendsector. De huidige CAO voor Uitzendkrachten heeft een looptijd tot 1 oktober 2021 én de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn inmiddels in volle gang. Lees op deze pagina alles wat je moet weten over de ontwikkelingen, het laatste nieuws en de status van jouw cao. Daarnaast heeft LBV voor uitzendkrachten die lid willen worden een kennismakingsactie.

 

 

VERLENGDE CAO

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat de vorige CAO voor Uitzendkrachten in samenspraak met de ABU en NBBU voor een korte periode (lees: van 1 juni tot 1 oktober 2021) is verlengd. Hier is voor gekozen, omdat LBV, andere vakbonden en de ABU en NBBU er niet uitkwamen om voor 1 juni een nieuwe cao te sluiten.

 

NIEUWE CAO

De onderhandelaars namens werkgeversverenigingen ABU en NBBU en LBV (cao-partijen) hebben op 21 juli 2021 overeenstemming bereikt over de eerste positieve aanpassingen van de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. In september gaan de onderhandelingen voor de nieuwe cao, die per 1 oktober 2021 ingaat, verder.

 

HIGHLIGHTS NIEUWE AFSPRAKEN EERSTE DEELAKKOORD

LBV wil de positie van uitzendkrachten aanzienlijk verbeteren. Een belangrijke grondslag voor deze verbeteringen is het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Dit SER-advies wordt stapsgewijs vertaald naar de CAO voor Uitzendkrachten. Hieronder een opsomming van een aantal verbeteringen die in het deelakkoord zijn opgenomen:

  • De rechtspositie van de uitzendkracht wordt verbeterd door het fasesysteem in te korten.
  • Uitbreiding van de inlenersbeloning, waardoor uitzendkrachten ook aanspraak maken op bijvoorbeeld een zorgbonus of thuiswerkvergoeding.
  • Een betere pensioenregeling, waarbij de wachttijd wordt verkort.
  • Cao-partijen willen de maand september benutten om na deze eerste stap in een uiteindelijk akkoord ook tot afspraken te komen voor de langere termijn, om zo het SER-advies nog verder te verwerken in de CAO voor Uitzendkrachten.

 

ONDERHANDELAARS 

Graag stellen wij de CAO-onderhandelaars die betrokken zijn bij de CAO voor Uitzendkrachten aan je voor.

 

Ilse Hanenberg

Mijn juridisch inzicht zal ik als onderhandelaar volledig inzetten om de positie van de uitzendkracht te verbeteren.

 

Ger IJzermans

Ik zet mij als onderhandelaar in de uitzendsector al vanaf 1994 in om de rechtspositie, de beloning en het pensioen van uitzendkrachten te optimaliseren. 

 

Sherisse Wongsoredjo

Het is mijn doel steeds weer de beste werkcondities te creëren voor jouw intrinsieke motivatie en flexibiliteit in jouw werk.

 

Marco Stavinga 

Ik zet mij als onderhandelaar al vele jaren actief in voor de belangen van uitzendkrachten. Dat doe ik niet alleen om de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten te verbeteren, maar ook alles wat daaromheen geregeld moet worden, zoals scholing, duurzame inzetbaarheid én handhaving en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten.

 

BEPAAL MEE! WIJ HEBBEN JOU NODIG 

Wil jij ook meepraten en meebeslissen over aanpassingen, toevoegingen en veranderingen van jouw nieuwe cao? Als lid kun je jouw input mailen naar cao@lbv.nl! Elke bijdrage zal worden besproken aan de onderhandelingstafel.

 

Het huidige deelakkoord bevat afspraken die tot nu toe gemaakt zijn. Dit deelakkoord wordt meegenomen in het volledige prinicipeakkoord, dat wij eind september 2021 verwachten te bereiken.

 

Uiteraard zal het volledige akkoord voor een nieuwe meerjarige CAO voor Uitzendkrachten met ingang van 1 oktober 2021 vóóraf ter instemming én goedkeuring worden voorgelegd aan de leden van LBV. De stemmen van de leden van LBV zijn immers bepalend!

 

OVER LBV

LBV biedt jou zowel collectieve als individuele belangenbehartiging.

 

Bij collectieve belangenbehartiging gebruiken we onze kennis en ervaring om een omgeving te creëren waarin werknemers goede arbeidsvoorwaarden en (arbeids)omstandigheden hebben. Dit doen wij door het sluiten van jouw cao, waarbij jij mag meepraten en stemmen over de nog te maken en de gemaakte afspraken. Als lid van LBV heb jij dus stemrecht en mag je meebepalen welke afspraken er in de CAO voor Uitzendkrachten worden vastgelegd. LBV komt op voor het belang van de uitzendkracht.

 

Onder de individuele belangenbehartiging valt juridische ondersteuning bij kwesties die te maken hebben met arbeidsrecht, consumentenrecht, huur- en woonrecht, fiscaalrecht en sociaal verzekeringsrecht.

 

Meer weten over LBV? Klik hier.

 

LIDMAATSCHAP BIJ LBV

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog ergens vragen over hebben of wil je ergens anders over van gedachten wisselen? Dan staat het je vrij om de eerste vraag kosteloos te stellen aan een sterk team met ervaren juridische specialisten. We stropen enthousiast de mouwen voor je op en komen op voor jouw rechten.

 

KENNISMAKINGSACTIE ABU & NBBU 

Ben jij benieuwd wat LBV voor jou kan betekenen? Dan heb je geluk. Door gebruik te maken van de kennismakingsactie krijg je toegang tot de diensten van LBV, zoals onder andere meepraten en stemrecht met betrekking tot de CAO voor Uitzendkrachten, met in het eerste lidmaatschapsjaar maar liefst 50% korting!

 

Word nu lid!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info