Keuzevrijheid en flexibiliteit voor schilders! - LBV | Meer dan een vakbond

Keuzevrijheid en flexibiliteit voor schilders!

Nieuwsoverzicht

Ben je een werknemer in de sector schilders-, afwerkings-, vastgoedonderhoud- en glaszetbedrijf die graag minder wil werken zonder nadelige gevolgen voor je pensioenopbouw? Dan is het generatiepact wellicht iets voor jou. Deze regeling biedt werknemers van 60 jaar en ouder, onder strikte voorwaarden, de mogelijkheid om 80 procent van hun huidige aantal uren te werken. Daarbij betaalt de werkgever 90 procent van het huidige loon uit en blijf je 100 procent pensioen opbouwen.

 

Het generatiepact biedt flexibiliteit en keuzevrijheid, zodat werknemers hun werk-levensbalans kunnen optimaliseren naarmate ze ouder worden. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en de voorwaarden te begrijpen voordat je een beslissing neemt. Neem dus de tijd om jezelf te informeren en overleg met je werkgever om te ontdekken of het generatiepact een geschikte optie voor jou is.

 

Wil je meer weten over het generatiepact en ben je geïnteresseerd? Dan is het verstandig om je verder te verdiepen en informatie in te winnen. Je kunt meer informatie vinden op de website van de Stichting Uitvoeringsregelingen SAVG (www.susag.nl/zwaar-werk-regelingen). Voor een heldere uitleg, antwoorden op je vragen en ondersteuning kun je ook terecht bij LBV (www.lbv.nl). En voordat je een keuze maakt en een aanvraag indient, laat je werkgever eerst onderzoeken of je überhaupt in aanmerking komt voor het generatiepact.

 

Om in aanmerking te komen voor het generatiepact moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet je op 1 juli 2021 fulltime in dienst zijn en ten minste 20 jaar werkzaam zijn geweest bij één of meerdere werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO voor het Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf in Nederland vallen. Bij de aanvraag van het generatiepact moet je voldoende bewijs leveren dat je aan deze voorwaarden voldoet.

 

De werkgever heeft recht op compensatie van een deel van de loonkosten van de deelnemende werknemers aan het generatiepact. Deze compensatie wordt berekend op basis van het verschil tussen het brutoloon dat de werknemer zou ontvangen als hij 80 procent werkt en het brutoloon dat de werknemer verdient als hij 90 procent werkt. Daarbij komt een vaste opslag van 35 procent ter dekking van het vakantiegeld en de sociale lasten van de werkgever.

 

Wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die de CAO stelt aan het generatiepact, heeft de werkgever geen recht op compensatie vanuit Stichting Uitvoeringsregelingen SAVG. In dat geval kunnen eventuele kosten volledig voor rekening van de werkgever komen. De werknemer kan dan vanaf 60 jaar en ouder een eigen seniorenregeling met de werkgever overeenkomen. Ook in dit geval bestaat de mogelijkheid om meer uren pensioen op te bouwen dan het aantal gewerkte uren, op voorwaarde dat de werkgever de seniorenregeling meldt bij Bpf Schilders en dat de werknemer minimaal 50 procent van het oorspronkelijk aantal uren per week blijft werken.

 

Helaas voldoen sommige werknemers niet aan de jareneis vanwege een goedkopere uitzend- of payrollconstructie die hun werkgever in het verleden heeft gebruikt om risico's te vermijden en kosten te besparen. Uitzendondernemingen en payrollbedrijven vallen echter niet onder de werkingssfeer van de CAO en betalen geen premie aan Stichting Uitvoeringsregelingen SAVG. In zulke gevallen is het redelijk dat de werkgever een eigen seniorenregeling afspreekt met de werknemer en de kosten zelf draagt. Wordt vervolgd!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info