LBV en Branche Vereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) komen samen tot principeakkoord - LBV | Meer dan een vakbond

LBV en Branche Vereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BVOK) komen samen tot principeakkoord

Nieuwsoverzicht

De oude (algemene) CAO Kinderopvang liep op 1 juli 2021 af en er is veel ophef over. Vakbonden zijn het niet eens met elkaar. Voor het eerst sinds lange tijd zijn weer twee cao’s in de branche Kinderopvang.

 

LBV en BVOK gaan voor maatwerkafspraken

 

Begin juni is bekend gemaakt dat de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een eigen cao wilde voor de MKB-ondernemers. Dat wil zeggen, BVOK wilde een cao, zonder de werkgeversverenigingen Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). En dat is gelukt! Het principeakkoord voor de CAO MKB Kinderopvang ligt nu bij de leden van LBV.

 

De BVOK is in 2018 opgericht door ondernemers in de kinderopvang. BVOK vond dat in de onderhandelingen over een nieuwe cao met FNV en CNV de belangen van MKB-ondernemers te weinig aan bod kwamen. Het gaat hierbij om de organisaties tot 250 werknemers. De BVOK vermeldt namelijk dat de BK en BMK juist meer grotere kinderopvangorganisaties in hun ledenbestand hebben en dat zij daardoor dus meer zeggenschap hebben, terwijl de BVOK een ledenbestand heeft van vooral kleinere organisaties. FNV en CNV zijn niet op het voorstel van BVOK ingegaan om een aparte cao te sluiten, omdat ze vonden dat de BVOK een te kleine partij is voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring van een cao. Blijkbaar is dat belangrijker voor het FNV en CNV dan dat ze voor alle soorten werknemers in de branche een werkbare cao sluiten. LBV en de BVOK is het wél gelukt om tot een principeakkoord te komen. LBV vindt namelijk dat er ook voor de belangen van de werknemers welke werkzaam zijn in de kleine ondernemingen moet worden opgekomen.

 

Principeakkoord

Het principeakkoord breekt met ingesleten patronen en is in veel opzichten vernieuwend. Een langere looptijd dan gebruikelijk, uitsluitend voor het MKB, meer maatwerk en minder generale voorwaarden, met een focus op verbinden in plaats van polariseren en waarin gezamenlijkheid en onderlinge afhankelijkheid het uitgangspunt zijn. Een cao met aandacht voor werkgevers, werknemers en kinderen in de kinderopvang, zonder dat de één onder de ander lijdt. En een cao met een positieve en optimistische insteek die niet werkdruk maar (meer) werkplezier als kernthema heeft gekozen.

 

Het principeakkoord is voorgelegd aan de leden van LBV. LBV sluit de cao alleen wanneer de meerderheid van de leden een positieve stem uitbrengt. Wanneer de meerderheid tegen stemt, zal er opnieuw onderhandeld worden.

 

Wil je op de hoogte gebracht worden van de onderhandelingen tussen vakbond LBV en de BVOK en wil je (in de toekomst) meestemmen over de nieuwe afspraken in de cao ? Word dan lid van LBV en laat jouw stem horen! Naast het stemmen biedt LBV je ook uitstekende collectieve én individuele belangenbehartiging.

 

Word nu lid!

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met LBV door een mail te sturen naar lbv@lbv.nl of bel naar 088-266 3000. Ons team staat je graag te woord!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info