Mensen met een arbeidsbeperking willen aan het werk - LBV | Meer dan een vakbond

Mensen met een arbeidsbeperking willen aan het werk

Nieuwsoverzicht

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt komen mensen met een arbeidsbeperking nog steeds moeilijk aan een baan. Er zijn echter veel mensen met een arbeidsbeperking die gewoon aan het werk willen of meer willen werken. Ongeveer 1,2 miljoen mensen in Nederland hebben een zichtbare of niet-zichtbare arbeidsbeperking. Meer dan de helft van hen heeft op dit moment geen werk. Onbegrijpelijk als je het mij vraagt!

 

Uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), blijkt dat nog geen kwart van de werkgevers één of meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Deze werkgevers zijn bereid om nog meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het aantal werkgevers neemt tergend langzaam toe en vooral de overheid loopt daarop fors achter. En dat terwijl het tekort aan personeel in veel sectoren enorm oploopt. Er zijn juist nu beslist kansen en mogelijkheden om ook mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Er valt dus nog veel winnen!

 

KANS OP CREATIVITEIT EN INNOVATIE
Dat mensen met een arbeidsbeperking een diverse groep vormt is niet bij iedereen bekend. Hoog en minder hoog opgeleid, met meer en minder beperkingen. Tijdens de coronacrisis bleken mensen met een beperking soms juist weerbaarder en positiever dan anderen. Mensen met een arbeidsbeperking zijn kampioen in het zichzelf aanpassen. Ze doen hun hele leven al niet anders! Zij hebben een grote aanpassingskracht en zijn in feite zeer flexibele mensen. Sommige ICT’ers met een autisme-stoornis bleken met de juiste begeleiding prima in staat te zijn om op afstand hun werk te verrichten. Mijn conclusie: het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking is niet alleen een kwestie van gelijke behandeling of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer diversiteit in arbeidsvermogen biedt meer kans op creativiteit en innovatie. Juist nu is er vanwege het enorme tekort aan werknemers een mooie kans om voor meer mensen met een arbeidsbeperking een goede baan te realiseren.

 

BEGELEIDING
Er is voor mensen met een arbeidsbeperking wel veel begeleiding nodig, onder meer bij het bieden van ritme én een aangepaste werkplek. Bij sommige vacatures wordt nu expliciet vermeld dat de baan ook geschikt is voor mensen die een aangepaste werkplek nodig hebben. Dat helpt, maar zou best nog wel wat vaker mogen worden gedaan. Het waarderen van talent van mensen met een arbeidsbeperking begint namelijk met ze ook echt serieus te nemen en (rechtstreeks) een arbeidsovereenkomst aan te bieden en liever niet via allerlei schimmige constructies.

 

Denk in kansen NIET IN BEPERKINGEN
Bij veel werkgevers zijn er veel meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking dan soms wordt gedacht. Bovendien zijn er voor werkgevers allerlei vormen van ondersteuning beschikbaar. Denk daarbij aan onder meer aan loonkostensubsidies, vergoeding voor het aanpassen van de werkplek, no-riskpolis en ondersteuning van het UWV. Het begint bij de focus op iemands talent, niet op zijn/haar arbeidsbeperking. Denk in kansen, niet in beperkingen. Stel alle functies in je onderneming, van hoog tot laag, open voor mensen met een beperking. Zorg voor échte banen en inclusie binnen jouw onderneming. En maak ook gebruik van de kennis en ervaring van werkgevers in allerlei sectoren die zich nu al inzetten voor talent met een arbeidsbeperking. Veel succes!

 

  

G.A.M. (Ger) IJzermans

Voorzitter LBV

 

LBV IS ER OOK VOOR IEDEREEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. HULP NODIG? BEL GERUST OF LOOP GEWOON EENS BIJ ONS BINNEN. DE KOFFIE STAAT KLAAR!

 

LBV (maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 uur geopend)

Strevelsweg 700/612

3083 AS Rotterdam

088-2663000

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info