Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van uw kind - LBV | Meer dan een vakbond

Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van uw kind

Nieuwsoverzicht

Niet twee dagen, maar een hele week vrij na de geboorte van uw kind

Het kabinet heeft het geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof genoemd) voor partners die in loondienst werken met ingang van 1 januari 2019 uitgebreid van 2 dagen kraamverlof met behoud van loon naar éénmaal het aantal arbeidsuren per week met behoud van loon. Werk je 20 uur per week dan krijg je 20 uur betaald verlof, werk je 40 uur per week krijg je 40 uur betaald verlof. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar dient dit wel te doen binnen 4 weken ná de geboorte van het kind.

Het nieuwe geboorteverlof is bedoeld om vaders meer te betrekken bij de zorg voor hun kinderen en om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren. De verwachting is dat werk- en zorgtaken eerlijker worden verdeeld als beide ouders langer thuis kunnen zijn. Voor de moeder is het bovendien prettig dat haar partner na de geboorte kan bijdragen aan de zorg voor de baby. Nu is het nog vaak zo dat moeders na de geboorte van een kind minder gaan werken na het zwangerschaps- en geboorteverlof, wat een negatieve invloed kan hebben op hun carrière.

Als u een kind krijgt, verandert er van de ene op de andere dag van alles en u zit meteen in het spitsuur van het leven. Dan is het goed dat ook de partner recht heeft op extra tijd om te kunnen wennen aan het leven met een baby erbij. Daardoor ontstaat er een betere start voor moeder, partner en kind.

Collectieve afspraken geboorteverlof
Wijken eerder gemaakte collectieve afspraken af in het nadeel van de werknemer en zijn deze vóór 1 januari 2019 ingegaan? Dan gelden deze afspraken tot het einde van de looptijd van de CAO of uiterlijk tot en met 30 juni 2019. Daarna heeft elke werknemer recht op in ieder geval één arbeidsweek geboorteverlof met behoud van loon (éénmaal het aantal arbeidsuren per week).

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van hun dagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof. De werknemer moet deze verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van éénmaal het aantal arbeidsuren per week met behoud van loon opneemt. Ook dient een werknemer het aanvullend geboorteverlof in hele weken aan te vragen. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen. Wordt uw kind dus op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan heeft uw partner recht op het aanvullend geboorteverlof én de uitkering.

Veel jongere ouders, met lagere lonen, zullen zich het aanvullend geboorteverlof minder makkelijk kunnen permitteren. Daardoor is de kans groot dat zij van dit aanvullend geboorteverlof geen gebruk zullen maken. Aanvulling tot 100 procent van het loon via een CAO zal tijdens de komende onderhandelingen in ieder geval voor LBV een issue zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info