Nieuwe cao-afspraken Groothandel in Horecaproducten - LBV | Meer dan een vakbond

Nieuwe cao-afspraken Groothandel in Horecaproducten

Nieuwsoverzicht

Op 17 juni 2022 hebben werkgevers en vakbonden onderhandeld over nieuwe cao afspraken over de mantel-cao foodservice en groothandel in levensmiddelen alsmede sub-sectorale cao Groothandel in Horecaproducten. Dit eindvoorstel wordt voorgelegd aan de achterbannen van werknemers en werkgever en partijen berichten uiterlijk 30 juni 2022 over de uitkomst daarvan.  Dit eindvoorstel luidt:

 

Looptijd

18 maanden, te weten 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023.

 

Loon

De loonschalen en werkelijke lonen tot een full time bruto maandsalaris van EUR 2.900 worden structureel verhoogd met

  • 3% per 1 juli 2022 en
  • 1,5% per 1 februari 2023.

 

Loonschalen

Per 1 februari 2023 worden daarnaast de lonen in de loonschalen verhoogd met een extra 2% alsmede worden de leeftijdsschalen met 1 jaar vervroegd.

 

Pensioen

De pensioenpremie van het BPF Foodservice gaat in de jaren 2023 en 2024 omhoog van 25,7% naar 26,9%. De premieverdeling blijft ongewijzigd op 2/3 voor rekening werkgever en 1/3 voor rekening werknemer.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info