Nieuwe CAO SAVG 2021-2025 - LBV | Meer dan een vakbond

Nieuwe CAO SAVG 2021-2025

Nieuwsoverzicht

LBV, FNV en CNV hebben met OnderhoudNL voor de sector Schilders-, Afwerkings-, Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijf in Nederland (SAVG en voorheen SAG) met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2021 een nieuwe CAO gesloten. De CAO geldt tot en met 31 oktober 2025. Hieronder leggen we uit hoe de nieuwe CAO SAVG er op de hoofdlijnen uit ziet.

Loon, vergoedingen en toeslagen

Per 1 januari 2022 wordt het loon structureel verhoogd met 2,75 procent. Voor de loonontwikkeling streeft LBV er naar op een heldere en duidelijke manier uiting te geven aan koopkrachtbehoud van de werknemer.  Er is besloten de stijgingen van de uurlonen in de loonschalen en, indien van toepassing, de FUWA-toeslag, voor het volgend kalenderjaar te koppelen aan de ontwikkelingen van de consumentenprijsindexcijfer (CPI). Bovenop deze indexering zal LBV met OnderhoudNL uiterlijk 1 oktober van elk kalenderjaar in overleg treden om te beoordelen of de ontwikkelingen in de sector én de monitoring van RVU en het Generatiepact aanleiding geven om een extra loonsverhoging door te voeren. Deze regelingen zullen naar verwachting leiden tot een daling van het ziekteverzuim. Het verloop daarvan zal daarom ook gemonitord worden.

Budgetregeling Vervroegd Uittreden (RVU)

De RVU betreft een regeling die recht geeft op een uitkering om een periode van drie jaar of korter tot aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen. Het betreft een tijdelijke regeling van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De uitkering is gelijk aan het wettelijk basisbedrag van de AOW-uitkering. In 2022 zal een RVU-premie worden geheven van 2 procent. De RVU staat open voor werknemers, niet zijnde de UTA-werknemer, met een actueel dienstverband onder de CAO SAVG bij het ontstaan van de aanspraak op de RVU, mits de werknemer aantoonbaar de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar heeft gewerkt in de sector. Financiële coaching (gefinancierd door Stichting USAG) is beschikbaar voor werknemers die in aanmerking komen voor de RVU en hiervan gebruik wensen te maken.

Budgetregeling Generatiepact: 80/90/100-regeling

Met ingang van 1 januari 2022 kunnen werknemers vanaf 60 jaar (waarbij de leeftijd jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de AOW-gerechtigde leeftijd) vrijwillig deelnemen aan het Generatiepact, gebaseerd op 80/90/100, te weten: 80 procent werken, 90 procent loon en 100 procent pensioenopbouw. In 2022 zal een Generatiepact-premie worden geheven van 1 procent. Werkgevers kunnen bij Stichting USAG 10 procent van het loon declareren. Het Generatiepact staat open voor werknemers, niet zijnde de UTA-werknemer, met een actueel dienstverband onder de CAO SAVG bij het ontstaan van de aanspraak op het Generatiepact, mits de werknemer aantoonbaar de laatste 25 jaar ten minste 20 jaar heeft gewerkt in de sector.

Verder is in de nieuwe cao veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid, werken bij hitte en betaald bijzonder verlof. Ga voor meer informatie over de CAO SAVG naar onze cao-pagina door hier te klikken

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info