Nieuwe KOR 2020 - LBV | Meer dan een vakbond

Nieuwe KOR 2020

Auteur: Dursun Koker

Nieuwsoverzicht

De kleine ondernemersregeling (KOR) is met ingang per 1 januari 2020 gewijzigd. Met de toepassing van de (nieuwe) KOR worden ondernemers met een omzet tot en met 20.000 euro, (exclusief omzetbelasting) onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de omzetbelasting. De nieuwe KOR is bij heel veel ondernemers nog steeds onbekend. In deze blog behandel ik de regeling en de mogelijke factoren die een rol spelen, zodat ondernemers meer inzicht krijgen in de regeling en een juiste keuze kunnen maken.

 

voorwaarden KOR

Allereerst is het van belang om te weten wat de voorwaarden zijn van de KOR. De volgende voorwaarden gelden voor de toepassing van de KOR:

  • een ondernemer die in Nederland is gevestigd;
  • de omzet mag niet meer dan 20.000 euro, exclusief omzetbelasting per kalenderjaar zijn;
  • bij keuze voor de KOR ben je verbonden voor een periode van ten minste drie jaar. Het is dus niet mogelijk om elk jaar van keuze te veranderen;
  • vrijwillige regeling;
  • zelf aanmelden.

 

Bij een omzet van minder dan 20.000 euro, exclusief omzetbelasting kun je met de KOR vrijgesteld worden van de omzetbelasting. Met de toepassing van de KOR hoef je geen btw-aangifte meer te doen. Met de vrijstelling hoef je ook geen btw in rekening te brengen aan je afnemers van diensten of goederen. Echter, betekent het ook dat je geen recht meer hebt op aftrek van de voorbelasting. Al met al levert de KOR ondernemers minder administratie op.

 

overwegingen

Nu de voorwaarden voor de toepassing van de KOR bekend zijn, kun je overwegen de KOR toe te passen. De volgende factoren hebben invloed op de keuze voor de KOR:

 

  • de hoogte van de voorbelasting (btw aftrek). Indien je jaarlijks btw afdraagt omdat je geen inkopen of investeringen hebt, dan is het handig om gebruik te maken van de KOR. Heb je veel inkopen en investeringen, dan is het nadelig om de KOR toe te passen, omdat het recht op aftrek van betaalde btw vervalt. Maar stel nou dat je goederen of diensten levert tegen het verlaagde btw-tarief en recht hebt op aftrek van de voorbelasting tegen het hoge btw-tarief. Hetgeen jou jaarlijks een teruggave van omzetbelasting oplevert, dan is de toepassing van de KOR niet zo handig.

 

  • soort klanten. Zijn je klanten particulieren, dan hou je bij de toepassing van de KOR en het hanteren van dezelfde verkoopprijs meer over in je zakken. Heb je te maken met zakelijke klanten, dan heeft de KOR weinig zin omdat deze categorie klanten de btw toch in aftrek kunnen brengen.

 

  • minder administratieve verplichtingen. Je hoeft geen btw-aangiftes te doen en je hoeft geen facturen uit te schrijven. Als jij naast een drukke baan een parttime ondernemer bent en weinig vrije tijd hebt, kan de KOR wel eens handig zijn voor je. Hierdoor ontlast je jezelf van alle administratieve verplichtingen.

 

aanmelding

Maak je nog geen gebruik van de KOR, dan kun je je nog steeds aanmelden voor de regeling via het aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst.[1] Vanaf het eerstvolgende btw-aangiftetijdvak kan je gebruik maken van de btw-vrijstelling. Wil je bijvoorbeeld vanaf 1 april 2020 meedoen, dan moet je aanmelding 4 weken voor de ingangsdatum van de eerstvolgende aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Dus voor het meedoen vanaf 1 april 2020 moet de aanmelding eind februari 2020 binnen zijn. De nieuwe KOR kan nooit met terugwerkende kracht worden toegepast.

 

conclusie

Wat kunnen we opmaken uit het voorgaande? De toepassing van de KOR zorgt ervoor dat de ondernemer vrijgesteld is van de omzetbelasting. Hierdoor wordt de ondernemer ontheven van alle administratieve verplichtingen. Voor de toepassing van de KOR moet er voor ieder ondernemer nagegaan worden of dat interessant is of niet. Er dient een goede afweging gemaakt te worden of de KOR jou financiële voordelen biedt. Zie hieronder een overzicht met de factoren die voor jou bepalend kunnen zijn.

 

FACTOREN

KOR

Jaarlijks btw afdragen

Ja

Jaarlijks btw terug ontvangen

Nee

Veel inkoop/investeringen

Nee

Weinig inkoop/investeringen

Ja

Klanten: particulieren

Ja

Klanten: zakelijk

Nee

Weinig tijd voor administratie

Ja

 

 

Een keuze maken kan soms lastig zijn. Daarom denken wij bij LBV graag met je mee of de KOR voor jou een gepaste regeling is die jou financiële voordelen oplevert. Voor vragen over de KOR, kan je contact met mij opnemen via 088-2663000 of dursun.koker@lbv.nl.

 

[1]https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding-omzetbelasting-kleineondernemersregeling

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info