NOW-regeling wordt verlengd en vernieuwd - LBV | Meer dan een vakbond

NOW-regeling wordt verlengd en vernieuwd

Nieuwsoverzicht

Het is een moeilijke tijd voor zowel werkgevers als werknemers. Als onderdeel van het op 17 maart 2020 bekendgemaakte ‘noodpakket banen en economie’ heeft Koolmees van SZW de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) tot stand gebracht. De NOW is bedoeld om werkgevers tegemoet te komen als zij te maken hebben met omzetverlies van minimaal 20% gedurende 3 maanden. Werknemers met een vast contract kunnen door de NOW doorbetaald worden. Echter wordt er nu gesproken over een tweede steunpakket voor bedrijven.

 

Doordat de coronacrisis langer aanhoudt dan gedacht zullen de effecten langer voelbaar zijn. Eerder was de regeling van de overheid gericht op het behouden van werkgelegenheid. In het tweede pakket komen dus andere voorwaarden. Zo mogen werkgevers die staatssteun ontvangen ook geen dividend uitkeren en de top dient af te zien van bonussen. Werkgevers en vakbonden hebben vragen bij het tweede steunpakket. Zo ook LBV.

 

Het eerste steunpakket liep tot 1 juni. De overheid heeft het steunpakket verlengd, maar met een aantal gewijzigde voorwaarden. Dit wordt ook wel het tweede steunpakket of NOW 2.0 genoemd. In het tweede steunpakket ontbreekt de ontslagboete. Door de verdwijning van de ontslagboete kunnen bedrijven in financiële nood werknemers ontslaan terwijl zij steun krijgen van de overheid. Aanvragen van de NOW 2.0 kan van 6 juli tot eind augustus 2020.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de NOW 2.0?

  1. De voorwaarden voor de ontslagboete zijn aangepast. De boete bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Daar staat wel tegenover dat werkgevers die meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, een akkoord dienen te hebben met vakbond of een ander medezeggenschaporgaan. Zonder akkoord dien je mediation aan te vragen. Is er geen akkoord of mediationverzoek gedaan? Dan volgt een boetekorting van de NOW van 5% op het totale subsidiebedrag.
  2. De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan 4 weken na de melding van het voornemen tot collectief ontslag (WMCO) in te dienen bij UWV. Deze 4 weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen. Deze aanvullende voorwaarde geldt per 29 mei 2020;
  3. Er wordt door de overheid 50 miljoen euro beschikbaar gesteld voor omscholing van werknemers via het crisisprogramma ‘’NL leert door’’.
  4. De vaste opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent.
  5. De referentiemaand van de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart 2020 ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart tot en met mei 2020 hoger is dan in januari tot en met maart 2020. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
  6. Een werkgever die gebruik maakt van de NOW-regeling mag over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

 

Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot. Om banen en inkomens te beschermen biedt de (r)overheid een tegemoetkoming in de loonkosten. De regeling dient zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. Ook werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

 

In de NOW 2.0 zijn dus een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Werkgevers die gedurende de subsidieperiode van NOW 2.0 een reorganisatieontslag willen doorvoeren, worden minder gekort op de subsidie dan eerst. Het lijkt in het debat over de korting (ontslagboete) alsof het nu ineens heel makkelijk is om werknemers te ontslaan. Ontslagboete of niet, ons ontslagstelsel is één van de weinige in de wereld waar ontslagen preventief getoetst worden. En dat stelsel is niet met de ontslagboete opeens verdwenen. Je moet nog steeds aan het UWV kunnen aantonen dat je het de komende 6 maanden of langer heel moeilijk gaat krijgen. De terechte vraag is of de NOW 2.0 in alle gevallen en altijd uitkomst biedt. Wat als niet voldaan wordt aan de voorwaarden van de NOW? Of de te ontvangen subsidie niet toereikend is? Niemand die nu het antwoord kent!

 

NOW 2.0 biedt in ieder geval een perspectief om Nederland uit de crisis te helpen. LBV is daarom blij met de aanpassingen. Niet inzetten op massaontslag, maar op continuïteit van ondernemingen in samenhang met de daarmee gepaard werkgelegenheid. Doordat LBV bij ontslagen met meer dan 20 werknemers betrokken is kunnen we onze leden ondersteuning bieden en zo goed mogelijk naar een nieuwe baan begeleiden.

 

Vragen of hulp nodig naar aanleiding van dit artikel? Bel ons via 088 – 266 3000 of stuur een e-mail naar lbv@lbv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info