Ontdek het belang van betaald ouderschapsverlof! - LBV | Meer dan een vakbond

Ontdek het belang van betaald ouderschapsverlof!

Nieuwsoverzicht

Het ouderschap is een prachtige en veeleisende fase in het leven van mensen. Het combineren van werk en gezinsverantwoordelijkheden kan echter een uitdaging zijn. Gelukkig erkennen steeds meer landen het belang van het ondersteunen van werkende ouders en hebben ze wettelijke regelingen ingevoerd, zoals het ouderschapsverlof. In deze blog zal ik bespreken waarom het een essentiële stap is naar een evenwichtige werk-gezinssituatie.

 

(ONBETAALD) OUDERSCHAPSVERLOF: EEN UITDAGING VOOR OUDERS 

Ouderschapsverlof is een regeling waarbij ouders de mogelijkheid hebben om tijdelijk hun werk te onderbreken om voor hun kinderen te zorgen. Hoewel deze optie ouders de flexibiliteit biedt om tijd vrij te maken voor hun gezin, kent onbetaald ouderschapsverlof ook zijn beperkingen. Het grootste struikelblok bij onbetaald ouderschapsverlof is financiële onzekerheid. Veel ouders kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om een periode zonder loon door te brengen. Dit dwingt hen soms om te kiezen tussen hun carrière en de zorg voor hun kinderen, wat een lastige en stressvolle situatie kan zijn.

 

Tot augustus 2022 kon de werkende ouder van een of meerdere kinderen tot 8 jaar, 26 weken (keer het aantal uren per week) ouderschapsverlof opnemen, dit verlof is dus wel onbetaald. Het verlof geldt ook voor ouders met adoptie- en/of pleegkind(eren). Interessante regeling voor ouders, maar alleen wanneer die zich dat financieel kunnen veroorloven. Dit had tot gevolg dat slechts een enkele ouder hier gebruik van kon maken.

 

HET BELANG VAN BETAALD OUDERSCHAPSVERLOF 

De Wet betaald ouderschapsverlof biedt een oplossing voor de uitdagingen waarmee ouders worden geconfronteerd bij onbetaald ouderschapsverlof. Het is een regeling waarbij ouders een inkomen ontvangen terwijl ze tijd vrijmaken om voor hun kinderen te zorgen. Dit heeft verschillende voordelen, niet alleen voor ouders, maar ook voor de kinderen en de samenleving als geheel.

 

Betaald ouderschapsverlof helpt ouders financieel stabiel te blijven tijdens de periode dat ze hun carrière onderbreken. Dit vermindert de stress en zorgen die gepaard gaan met het verlies van inkomsten, waardoor ouders zich volledig kunnen richten op de zorg voor hun kinderen. Bovendien kan het ouders helpen om hun baan te behouden, aangezien ze niet gedwongen worden om definitief afscheid te nemen van hun werkplek.

 

Betaald ouderschapsverlof bevorderd een gezonde ouder-kindrelatie. Ouders hebben de mogelijkheid om meer tijd door te brengen met hun kinderen in de vroege stadia van hun leven, wat van onschatbare waarde is voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Door betrokken te zijn bij de dagelijkse verzorging en het opgroeien van hun kinderen, kunnen ouders een sterke band opbouwen en een veilige omgeving bieden voor de ontwikkeling van het kind.

 

 

De Wet betaald ouderschapsverlof geeft ouders in de eerste 9 van de maximaal 26 weken ouderschapsverlof recht op 70 procent van het loon via het UWV. De regeling biedt echter de mogelijkheid om bij CAO of individueel met de werkgever, afspraken te maken over een aanvulling tot een hoger percentage van het loon. LBV zal tijdens onderhandelingen overigens inzetten op een aanvullingsregeling tot 100 procent van het betaalde ouderschapsverlof.  

 

Tot slot heeft betaald ouderschapsverlof positieve gevolgen voor de samenleving als geheel. Het moedigt gelijkheid aan op de arbeidsmarkt, omdat het zowel vaders als moeders in staat stelt om verantwoordelijkheid te nemen voor de zorgtaken. Dit helpt bij het doorbreken van traditionele genderrollen en bevordert een meer evenwichtige verdeling van zorgtaken tussen beide ouders.

 

CONCLUSIE

Ouderschapsverlof is een belangrijk onderwerp dat aandacht verdient in onze samenleving. Terwijl onbetaald ouderschapsverlof ouders de flexibiliteit biedt om voor hun kinderen te zorgen, heeft betaald ouderschapsverlof de potentie om het welzijn van ouders, kinderen en de samenleving als geheel te verbeteren. Het biedt financiële stabiliteit, bevordert een gezonde ouder-kindrelatie en draagt bij aan gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Door te investeren in betaald ouderschapsverlof investeren we in de toekomst van onze kinderen en creëren we een samenleving die ouders in staat stelt om hun rol als ouder op een gezonde en evenwichtige manier te vervullen.

 

Heb je (andere) vragen over het ouderschapsverlof? Bel gerust of loop gewoon eens bij ons binnen. De koffie staat altijd klaar!  

 

  

G.A.M. (Ger) IJzermans

Voorzitter LBV

 

LBV 

Van maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur 

Strevelsweg 700/612 

3083 AS Rotterdam 

088-2663000 

www.lbv.nl

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info