Ontwikkelingen in de uitzendsector - LBV | Meer dan een vakbond

Ontwikkelingen in de uitzendsector

Auteur: Ilse Hanenberg

Nieuwsoverzicht

In de afgelopen periode hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan in de uitzendsector. In deze blog zal ik wat meer ingaan op deze positieve ontwikkelingen. LBV heeft met werkgeversorganisaties ABU en NBBU (cao-partijen) gesproken over verbeteringen in de uitzendsector, waarvan sommige verbeteringen op 1 januari 2022 al in de praktijk kunnen worden gebracht.

 

Op 21 juli jongstleden hebben cao- partijen een overeenstemming bereikt over eerste aanpassingen van de CAO voor Uitzendkrachten. In september gaan de cao-partijen verder onderhandelen over een (volledig) akkoord voor een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten per 1 oktober 2021, waar de nu gemaakte afspraken onderdeel van zullen uitmaken.

 

Een belangrijke grondslag voor deze verbeteringen vormt het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Cao-partijen willen dit SER-advies stapsgewijs vertalen naar de CAO voor Uitzendkrachten. Met de nu gemaakte afspraken over de eerste stap sluiten cao-partijen verdergaande aanpassingen op de punten in een uiteindelijk akkoord voor een nieuwe cao niet uit. De ingangsdatum van die aanvullende afspraken zal dan echter gelegen zijn na 1 januari 2022.

 

Dat klinkt allemaal heel positief, maar iedereen vraagt zich nu natuurlijk af wat de gemaakte afspraken concreet betekenen. Allereerst wordt er meer en sneller zekerheid geboden aan de rechtspositie van de uitzendkracht door de eerste fase te verkorten van 78 naar 52 weken en de tweede fase van 4 naar 3 jaar. Dit verbetert de rechtspositie van de uitzendkracht aanzienlijk! Verder vindt er een uitbreiding plaats van de inlenersbeloning. Uitzendkrachten kunnen hierdoor aanspraak maken op een thuiswerkvergoeding en op een eenmalige uitkering zoals een zorgbonus. Over andere uitbreidingen van de inlenersbeloning voor de komende jaren gaan cao-partijen in september in gesprek, mede in het licht van het SER-advies.

 

Daarnaast streven cao-partijen ernaar om de pensioenregeling flink te verbeteren. Er zijn afspraken gemaakt om de wachttijd te verkorten van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken en de pensioengrondslag zal worden verduidelijkt en verbreed. Met deze verbeteringen wordt een deel van het in juni uitgebrachte SER-advies per 1 januari 2022 al in de praktijk gebracht.

 

De sector is voornemens om verder te investeren in het versterken van de arbeidsmarktpositie van uitzendkrachten die langdurig zijn aangewezen op uitzenden. Ook is afgesproken dat arbeidsmigranten die starten in Nederland per 1 januari 2022 meer inkomenszekerheid krijgen. Dit is conform de wens van de commissie Roemer. Cao-partijen willen de maand september benutten om na deze eerste stap in een uiteindelijk akkoord ook tot afspraken te komen voor de langere termijn, om zo het SER-advies verder te verwerken in de CAO voor Uitzendkrachten.

 

Ilse Hanenberg

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info