Pensioen voor ZZP'ers - LBV | Meer dan een vakbond

Pensioen voor ZZP'ers

Auteur: Dursun Koker

Nieuwsoverzicht

ZZP’ers moeten zorgen voor een eigen pensioen. Dit kan op meerdere manieren. Zo kun je al een gedeelte van je inkomsten opzij zetten en sparen of je kan ervoor kiezen om een lijfrente te nemen. De fiscus geeft ZZP’ers ook de mogelijkheid om een pensioen op te bouwen via een oudedagsvoorziening. In deze blog zal ik aandacht besteden aan de oudedagsvoorziening en aan de voorwaarden daarvan. Door middel van het beantwoorden van een aantal vragen leg ik je alles uit!

Wat is een oudedagsvoorziening? 

Als ZZP’er mag je, wanneer je aan de voorwaarden voldoet, jaarlijks een deel van de winst reserveren voor een oudedagsvoorziening. Dit gereserveerde deel wordt de oudedagsreserve genoemd. Wanneer je een oudedagsreserve gaat vormen betekent het niet dat je direct geld opzij zet of onttrekt aan je onderneming, maar het is een reservering van een deel van jouw winst. De reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst, wat jou op de korte termijn belastingvoordeel oplevert!

Je kunt het bedrag van een oudedagsreserve geheel of gedeeltelijk afstorten als lijfrente bij een verzekeraar. Als je deze dan vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd uit laat keren betaal je minder inkomstenbelasting over deze uitkeringen. De oudedagsreserve neemt af als je voor (een deel van) de reserve een lijfrente aankoopt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, wordt aangemerkt als belastbare winst. Daar staat dan wel tegenover dat je de premie voor de aangekochte lijfrente kunt aftrekken.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Om de oudedagsreserve te kunnen vormen moet je als ZZP’er:

  • Ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.
  • Voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.
  • Je mag aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. 

Hoe bouw je de reserve op?

De oudedagsreserve wordt altijd persoonlijk opgebouwd. Dit betekent dat jij en (eventueel) jouw partner ieder afzonderlijk een oudedagsreserve kunnen opbouwen. De toevoeging aan de reserve is een percentage van de winst die je als ZZP’er hebt behaald. Voor de toevoeging geldt ook een maximum dat jaarlijks wordt vastgesteld. De toevoeging wordt verminderd met de pensioenpremies die je als kosten hebt geboekt. Je kan/mag elk jaar een toevoeging doen, maar dit is niet verplicht.

Wanneer neemt de oudedagsreserve af en wanneer wordt het opgeheven?

In de volgende situaties neemt de oudedagsreserve af of wordt deze opgeheven:

  • Je koopt een lijfrente voor een inkomensvoorziening, en je vermeldt in jouw aangifte de afname van de oudedagsreserve voor hetzelfde bedrag.
  • Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij één van de volgende situaties voordoet:
  1. Je staakt de onderneming geheel of gedeeltelijk;
  2. Je hebt op 1 januari van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  3. Je voldoet het vorige kalenderjaar en dit kalenderjaar niet aan het urencriterium.

Een afname of opheffing van de oudedagsreserve betekent in principe dat er sprake is van een hogere winst. Tegenover de winstbijtelling staat de aftrek van het bedrag dat je betaalt bij de aankoop van een lijfrente. 

Staken van de onderneming

Met het staken van jouw onderneming wordt de oudedagsreserve (gedeeltelijk) opgeheven. De bedragen waarover je uitstel van belastingheffing hebt gekregen volgens de regeling van de oudedagsreserve, worden nu alsnog bij de winst opgeteld.

Bij overlijden

Wanneer je overlijdt moet fiscaal worden afgerekend over de oudedagsreserve. De reserve wordt dan opgeheven en wordt opgeteld bij de belastbare winst. Maar als jouw partner de onderneming voortzet en de oudedagsreserve overneemt, hoeft er niet te worden afgerekend.

Oudedagsreserve altijd gunstig?

Het vormen van de oudedagsreserve heeft tot gevolg dat de belastingheffing wordt verschoven naar de toekomst. In de jaren dat je een deel van de winst toevoegt aan de oudedagsreserve, betaal je minder belasting. Op enig moment valt deze reserve weer vrij en behoort de afname geheel tot de winst. Je betaalt dan meer belasting. Het is daardoor niet vooraf te zeggen of de reserve voor jou gunstig is. Laat je daarom goed adviseren!

Voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het kalenderjaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan kun je een deel van de jaarwinst toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit betekent dat je dan een bepaald bedrag van de winst mag aftrekken. Vanwege de coronacrisis geldt voor 2021 een versoepeling van het urencriterium.

De toevoeging aan jouw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,44 procent van de winst, met in 2021 een maximum van 9.395 euro (in 2020 was dit 9.218 euro). De toevoeging verminder je met de pensioenpremie die je al van de winst hebt afgetrokken. De toevoeging is maximaal het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

De versoepeling van het urencriterium

Voor bepaalde aftrekposten (zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet je voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat je ten minste 1.225 uren per kalenderjaar aan de onderneming hebt besteed. Door de coronacrisis is het mogelijk dat je in 2021 misschien niet kunt voldoen aan dit criterium. En dan zou je geen gebruik meer mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag je er voor de aangifte inkomstenbelasting over 2020 voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 van uitgaan dat je in die periode ten minste 24 uur per week aan jouw onderneming hebt besteed. Zelfs wanneer je dat niet werkelijk hebt gedaan. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2021 geldt hetzelfde voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden en behoefte om eens te brainstormen over jouw oudedagsvoorziening? Neem dan gerust contact op met mij. Ik sta je graag te woord! Bel naar 088 - 266 3000 of stuur mij een mailtje via dursun.koker@lbv.nl.

 

Bron: www.belastingdienst.nl 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info