Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven 2017 - 2019 - LBV | Meer dan een vakbond

Principeakkoord CAO Tankstations en Wasbedrijven 2017 - 2019

Nieuwsoverzicht

LBV is verheugd u mede te delen dat wij, in samenwerking met vakbonden FNV, CNV en De Unie, op 22 november 2017 met werkgeversorganisaties Beta en BOVAG een principeakkoord hebben bereikt over de nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven. De nieuwe CAO voor Tankstations en Wasbedrijven heeft een looptijd van 1 december 2017 t/m 31 december 2019 (25 maanden).

 

De belangrijkste afspraken:

 

Inkomensontwikkeling
Partijen hebben de volgende afspraak gemaakt over de inkomensontwikkeling van werknemers:

  • op 1 januari 2018: 2,5% loonsverhoging van de salaristabellen. Dit dient voor elke werknemer te resulteren in een verhoging van minimaal 2% van het feitelijke salaris.
  • op 1 januari 2019: 2% loonsverhoging. Deze loonsverhoging vindt plaats volgens de gebruikelijke systematiek over het feitelijke salaris en de salaristabellen.

 

Opleiding
Partijen zijn het daarnaast eens over het belang van een goede opleiding en ontwikkeling van de medewerkers in onze branche. Deze onderwerpen worden voor de heel branche uitgevoerd bij OOTW. In het bestuur van OOTW zullen daarom meer concrete afspraken worden gemaakt over de invulling van de onderwerpen maar zoals in de huidige CAO vastgelegd, zullen deze afspraken in ieder geval worden voortgezet:

  • een volledige betaalde opleidingsdag (8 uur) per jaar.
  • elke medewerker ontvangt een opleidingsvoucher, die recht geeft op een dagdeel gratis training in de regio gedurende de looptijd van de CAO. 
  • de OOTW-premie bedraagt 0,3%.

 

Veiligheid
Een bemand tankstation moet een prettige en veilige plek zijn om te werken en te bezoeken. Door de vele preventieve maatregelen die op tankstations getroffen zijn en door intensieve samenwerking met politie en justitie, nemen de overvallen in onze branche al jaren in aantal af. Tegelijkertijd veranderen de activiteiten in de tankshops. Het gebruik van kogelwerend glas (OBRI) waarmee de kassa omgeven dient te zijn (tussen 21 uur ‘s avonds en 6 uur ’s ochtends) blijkt volgens de werkgevers in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de gastvrije uitstraling en dienstverlening die wordt gezocht. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties. De verplichtingen uit de CAO aangaande de OBRI blijven staan maar er zal gedurende de looptijd van de CAO wel onderzoek worden gedaan naar het gebruik van de OBRI. Kan de veiligheid van medewerkers en klanten op een alternatieve manier geborgd worden die minimaal gelijkwaardig is aan de OBRI, en zo ja, hoe? De veiligheid van medewerker en klant dient daarbij te allen tijde het uitgangspunt zijn.

 

Verder zijn er ook afspraken gemaakt over het derde WW-jaar, duurzame inzetbaarheid en eventuele wetswijzigingen voortvloeiende uit het regeerakkoord. Hierover zal tijdens de looptijd van de CAO meer concreet inzicht in worden verschaft. De nieuwste versie van de CAO zal zo snel mogelijk digitaal ter beschikking worden gesteld.

 

U vindt het complete principeakkoord hier:   Principeakkoord CAO Tankstation & Wasbedrijven 2017-2019.

Het principeakkoord zal zo spoedig mogelijk naar onze stemleden worden verstuurd ter goedkeuring.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info