Reactie van LBV op de verhoging van het WML en het ontkoppelen van de AOW in het regeerakkoord Rutte IV - LBV | Meer dan een vakbond

Reactie van LBV op de verhoging van het WML en het ontkoppelen van de AOW in het regeerakkoord Rutte IV

Auteur: Ger IJzermans

Nieuwsoverzicht

WETTELIJK MINIMUMLOON (WML)

De aanpassing van de hoogte van het wettelijk minimumloon (WML) is in Nederland wettelijk geregeld. Het minimumloon wordt halfjaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde loongroei afgesproken in cao’s in de marktsector, gepremieerde en gesubsidieerde sector alsmede bij de overheid, zoals deze door het Centraal Planbureau halfjaarlijks bekend wordt gemaakt.

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is opgenomen dat de minister van SZW elke vier jaar beziet of er omstandigheden zijn die een bijzondere aanpassing aan de hoogte van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen wenselijk maken. Een nieuwe evaluatie van het wettelijk minimumloon is voorzien in 2022.[1]

In het regeerakkoord wordt het minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhoogd. De coalitie volgt een initiatiefwetsvoorstel van de PvdA en GroenLinks om het minimumuurloon te baseren op een 36-urige werkweek. Het wettelijk minimumloon blijft gekoppeld met de uitkeringen het bestaansminimum verstevigen. Tot zover kan LBV zich prima vinden in de verhoging van het wettelijk minimumloon. In het regeerakkoord is echter de AOW losgekoppeld van het wettelijk minimumloon.

 

AOW ONTKOPPELEN IS EEN BIJZONDER SLECHT IDEE

De koppeling van de AOW-uitkering aan de andere uitkeringen is echter van oudsher een verzekering dat senioren ná hun pensioen er financieel niet nog verder op achteruitgaan. Door de AOW te ontkoppelen van het wettelijk minimumloon zet men in het regeerakkoord nu al fors de bijl in de wortels van de sociale zekerheid.

LBV keert zich tegen deze ontkoppeling en vindt ook de compensatie via de voorgestelde ouderenkorting volstrekt onvoldoende. Om de ouderenkorting te kunnen krijgen, moet je immers belasting betalen en dat is voor de mensen met alleen een AOW-uitkering en geen of een klein aanvullend bedrijfspensioen nou juist niet het geval. Ruim 400.000 senioren dreigen hiervan de dupe te worden. Ga je niet dood aan COVID-19, dan ga je wel dood van de honger. Dit is onacceptabel!

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info