Tandartsbezoek onder werktijd - LBV | Meer dan een vakbond

Tandartsbezoek onder werktijd

Auteur: Lydia de Jong

Nieuwsoverzicht

Voor velen is het geen hobby: een bezoek aan de tandarts. Helaas ontkomen we er niet aan en draven we ieder jaar braaf op voor controle. Alsof dit ‘uitje’ niet vervelend genoeg is, wordt zo’n bezoek vaak onder werktijd ingepland. Tandartsen werken nu eenmaal meestal onder kantoortijd. Je moet er dus vaak ook nog eens een dagdeel vrij voor nemen. Althans, klopt dat wel? Moet je een tandartsbezoek in je eigen vrije tijd plannen, of dient jouw werkgever jou daar vrij voor te geven? Ik vertel je hier meer over in deze blog.

Wat staat er in de wet?

Helaas voor ons: in de Nederlandse wetgeving is geen onvoorwaardelijk recht op een tandartsbezoek opgenomen. Wat wel in de wet is opgenomen is het calamiteitenverlof of het kort verzuimverlof. Dit verlof kun je opnemen als er sprake is van zeer bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden waardoor je niet naar je werk kunt. Het gaat dus om plotselinge situaties die je van te voren niet aan hebt zien komen en ook niet aan kon zien komen. Denk hierbij aan een aanrijding, een stuk tand dat is afgebroken en direct gelijmd moet worden of een acute migraineaanval. Dit verlof kun je dus niet opnemen voor een vooraf geplande controle bij de tandarts.

Wat geldt er dan voor een tandartsbezoek?

Dat er in de wet geen concrete afspraken zijn gemaakt over tandartsbezoeken onder werktijd, betekent niet dat er helemaal geen afspraken over zijn gemaakt. Allereerst kunnen hierover natuurlijk afspraken staan in jouw arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen er ook afspraken staan in het personeelshandboek of in de van toepassing zijnde cao. Controleer dus eerst of daarin dergelijke afspraken staan opgenomen.

Zijn er helemaal geen afspraken gemaakt? Dan zul je onderling met je werkgever afspraken moeten maken. Daarbij zul je rekening moeten houden met wat van een goede werknemer en een goede werkgever wordt verwacht. Van jou als werknemer wordt verwacht dat je de bezoeken aan de tandarts zoveel mogelijk in je eigen vrije tijd inplant. Daartegenover staat dat jouw werkgever jou wel de gelegenheid moet geven om onder werktijd de tandarts te bezoeken als dit echt niet anders kan. Ook zul je moeten afspreken of je verlofuren moet opnemen voor je tandartsbezoek of dat je deze uren doorbetaald krijgt. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat je per jaar 8 uur verlof krijgt voor dit soort bezoeken en dat de overige uren van jouw verlofuren worden afgeschreven.

Conclusie

Wettelijk gezien is er helaas niet zoiets als tandartsverlof. Dit houdt niet in dat er helemaal niks is geregeld hierover. In de arbeidsovereenkomst, het arbeidsvoorwaardenreglement of de cao kunnen namelijk afspraken staan over het bezoeken van een tandarts. Controleer deze daarom goed. Zijn daar geen afspraken in opgenomen over tandartsbezoeken? Dan zul je samen met je werkgever moeten afspreken hoe de tandartsbezoeken moeten worden ingepland en of je hier wel of geen betaald verlof voor krijgt. 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info