Vandaag is het Prinsjesdag! - LBV | Meer dan een vakbond

Vandaag is het Prinsjesdag!

Nieuwsoverzicht

Op dinsdag 20 september 2022 (derde dinsdag van september) is het Prinsjesdag.  De majesteit spreekt dan in een verenigde vergadering van de Staten-Generaal de troonrede uit. Daarin geeft de regering in algemene bewoordingen aan wat het beleid zal zijn voor het komende kalenderjaar. Tegelijkertijd wordt op die dag de miljoenennota en de rijksbegroting voor het volgende jaar gepresenteerd.

 

Is de troonrede ook echt een goede indicatie van de beleidsplannen? Uit een recent onderzoek komt men tot een omgekeerde conclusie. Troonredes zijn beschouwender geworden. Er worden zaken in genoemd die uit het leven gegrepen zijn. Er staan vooral vage en bezwerende uitspraken in. Steeds minder echte plannen of plannen waar niemand echt vrolijk van wordt!

 

WAT STAAT ONS (MOGELIJK) ALLEMAAL TE WACHTEN?

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderwerpen die in op Prinsjesdag gepresenteerd zullen worden. Het gaat om onder meer:

  • afschaffen van de fiscale oudedagsreserve;
  • afschaffen van de middelingsregeling;
  • verhoging van het algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8 naar 10,1 procent;
  • afschaffen van het volledig afschaffen van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning in 2024;
  • btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen.

 

Daarnaast worden voor 2023 drie voorgenomen wijzigingen voor de loonheffingen aangekondigd:

  • een maximering van het voordeel van de 30 procent regeling voor expats;
  • een verhoging van het vrijgestelde bedrag voor de reiskostenvergoeding, in 2023: 21 eurocent en in 2024: 0,23 euro per kilometer;
  • een verlaging van de doelmatigheidsmarge voor de vaststelling van het ‘gebruikelijk loon’ voor aanmerkelijk-belanghouders.

 

TEGENVALLERS DIE MOGELIJK VAN INVLOED ZIJN

Het net aangetreden kabinet is geconfronteerd met budgettaire tegenvallers die moeten worden opgelost, zoals de incidentele 3,6 miljard euro die moet worden uitgekeerd aan de Box 3-vermogensbelasting-bezwaarmakers. De onverwachte 3,5 miljard euro uitgaven aan Oekraïne-gerelateerde zaken in 2022 en 2023 zijn voor het gemak buiten de begrotingskaders geplaatst. Belangrijke structurele tegenvallers zijn de gierende inflatie, de stijgende loonontwikkeling en de oplopende rente.

 

Bij het opstellen van de Rijksbegroting 2022 ging men uit van een inflatie van 1,8 procent, een loonstijging van 2,2 procent en een negatieve rente van -0,3 procent. De CPB-raming van maart jongstleden, waarop de voorjaarsnota wordt gebaseerd, deed een nieuwe inschatting van een inflatie van 5,9 procent, een loonstijging 2,8 procent en 0 procent rente. Dit betekent dit jaar 2,2 miljard extra uitgaven aan loon en prijsbijstellingen, die oplopen naar 29,7 miljard in 2027, en 426 miljoen extra rentelasten, oplopende naar 1,9 miljard in 2027. Om van te duizelen.

 

Daarnaast besluit de regering juist voor opvallende nieuwe structurele beleidsbeslissingen die duidelijk bedoeld zijn om de oppositie in de Eerste Kamer tegemoet te komen, zoals 2,0 miljard euro extra voor defensie, 2,4 miljard euro erbij voor de koppeling van de AOW aan het stijgende minimumloon (7,5 procent stijging over 3 jaar), en 1,3 miljard euro hogere opbrengsten uit de winstbelasting voor bedrijven. Pijnlijk is dat Rutte IV cumulatief 2,2 miljard euro haalt uit onder meer het nieuwe klimaat- en transitiefonds en het stikstoffonds.

 

BELASTING OP VERMOGEN EN WINST TERUG

Dat zijn duidelijk gebaren van dit kabinet naar de oppositiepartijen. Uiteraard om hiervoor steun te krijgen in de Eerste Kamer. Opvallend is dat de echte tegenvallers, de heetste aardappels, naar het najaar én naar 2023 worden doorgeschoven. De besluitvorming over de koopkracht is door de sterk gestegen en steeds verder oplopende inflatie een gevoelige kwestie. Het is eigenlijk de grootste (budgettaire) tegenvaller. Begin 2022 heeft het kabinet 2,8 miljard euro uitgegeven aan koopkrachtreparatie, door (de verhoging van) de energietoeslag, een verlaging van de btw op energie en een verlaging van de accijns. Het helpt helemaal niets! De prijzen lijken alleen maar verder te stijgen! Wat staat ons allemaal staat te wachten is eerlijk gezegd onvoorspelbaar!

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info