Veelgestelde vragen: Wegvallen van werk door coronavirus - LBV | Meer dan een vakbond

Veelgestelde vragen: Wegvallen van werk door coronavirus

Nieuwsoverzicht

 

Heb ik recht op doorbetaling van mijn loon als mijn werkgever mij naar huis stuurt? 

Ja, in principe moet je werkgever je loon doorbetalen als je naar huis bent gestuurd en het risico niet voor jouw eigen rekening komt. Daarvan is geen sprake bij het wegvallen van werk door het coronavirus, waardoor je werkgever het loon gewoon door moet betalen. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst en wat er verder in de arbeidsovereenkomst en de cao is afgesproken over de loondoorbetaling bij het wegvallen van werk. 

 

Mijn werkgever verplicht mij om vakantiedagen op te nemen vanwege het coronavirus, mag dit?

Nee, je werkgever kan jou niet verplichten om vakantiedagen op te nemen omdat er minder werk is door het coronavirus. Dit is natuurlijk anders als er verplichte vrije dagen zijn afgesproken. Dit moet dan in de arbeidsovereenkomst of de cao staan opgenomen.

 

Mag mijn werkgever mijn arbeidstijden aanpassen?

In verband met het coronavirus mogen werkgevers tot en met 6 april voor zover mogelijk de arbeidstijden van werknemers spreiden. Uiteraard is het niet de bedoeling dat je werkgever zomaar je arbeidstijden aanpast. Je werkgever kan dus niet van je verlangen dat je ineens 40 uur gaat werken in plaats van de afgesproken 20 uur.

 

Mag mijn werkgever de openingstijden wijzigen?
Ja, je werkgever mag ook de openingstijden van de onderneming wijzigen als hier zwaarwegende bedrijfsbelangen voor zijn. Het risico op besmetting is zo een zwaarwegend belang. Maar ook dan is het niet de bedoeling dat je arbeidstijden zomaar worden aangepast.

 

Mijn eigen werkzaamheden zijn weggevallen, moet ik nu andere werkzaamheden verrichten?
In principe behoor je alleen de werkzaamheden te doen die bij jouw functie horen. In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat je werkgever van jou mag verwachten dat je tijdelijk andere werkzaamheden doet, zoals nu met de uitbraak van het coronavirus. Het moet wel gaan om een redelijk voorstel en of daarvan sprake is dient per situatie te worden bekeken. Daarnaast is het mogelijk dat er in je arbeidsovereenkomst staat dat je werkgever je ook kan inzetten voor andere werkzaamheden dan die bij je functie horen. In dat geval kan je werkgever van je verlangen dat je nu andere werkzaamheden doet dan je eigen werkzaamheden. 

 

De Werktijdverkorting is stopgezet, wat nu?
In verband met het coronavirus is de regeling Werktijdverkorting stopgezet. Dit kan dus ook niet meer worden aangevraagd. In plaats daarvoor introduceert het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Daardoor kunnen werknemers met een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd gewoon worden doorbetaald voor de periode van drie maanden. Eventueel kan deze periode worden verlengd met nog eens drie maanden. 

Hoe deze regeling verder precies wordt uitgevoerd is nog niet duidelijk. Hierover wordt momenteel overleg gevoerd met het UWV. De hoofdlijnen zijn wel bekend en kun je nalezen op de website van de Rijksoverheid via de volgende link: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel. 

 

Geldt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ook voor vakantiegeld?

Het is nog niet bekend wat er precies onder loonkosten moet worden verstaan. Of de NOW ook voor vakantiegeld geldt is dus helaas nog niet bekend.

 

Waar moet ik als ZZP’er rekening mee houden?

Voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen voor het coronavirus is een extra tijdelijke ondersteuning gemaakt. Om hiervan gebruik te kunnen maken gelden de volgende eisen:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijf in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in eigen bedrijf of zelfstandig beroep);
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd. 

 

Deze regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020. Je kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar je woont. De gemeente kan je op basis van deze regeling drie maanden inkomensondersteuning bieden tot aan het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie en is maximaal 1.503,31 euro per maand. Daarnaast is het mogelijk om een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal 10.517 euro. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. Tegen welke rente is voor nu nog onbekend. 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info