Verrekenen teveel opgenomen vakantiedagen - LBV | Meer dan een vakbond

Verrekenen teveel opgenomen vakantiedagen

Nieuwsoverzicht

Je bent net terug van een heerlijke vakantie, wat is dan het eerste wat je wilt doen? Juist, de volgende vakantie plannen! Lang weekendje weg in het najaar, stedentripje met vriendinnen, kerstshoppen in Londen, een stilteretraite op Bali. Helaas worden je wilde plannen al snel verpest; je hebt namelijk helemaal geen vakantiedagen meer. Sterker nog, je hebt meer vakantiedagen opgenomen dan waar je recht op hebt. Je werkgever geeft je twee opties: de vakantiedagen kunnen worden verrekend met je loon, of je werkt een paar dagen extra om de min-uren in te lopen. Klinkt als een prima voorstel toch? Je hebt immers loon ontvangen over die vakantiedagen terwijl je daar eigenlijk geen recht op hebt. Maar mag je werkgever het loon over te veel opgenomen vakantiedagen wel verrekenen?

 

Zoals de meeste juridische vragen is dit helaas geen simpele ja/nee-vraag. Nu kan ik wel direct aangeven dat het verrekenen van te veel opgenomen vakantiedagen gedurende de arbeidsovereenkomst niet is toegestaan, tenzij je daar zelf mee instemt of daarover onderling afspraken hebt gemaakt natuurlijk. De vraag die ik wil beantwoorden is dus eigenlijk: mag je werkgever het loon over te veel opgenomen vakantiedagen verrekenen met de eindafrekening[1]?

Wat staat hierover in de wet?

Niet veel eigenlijk. In de wet – artikel 7:641 van het Burgerlijk Wetboek (BW) om precies te zijn – staat alleen aangegeven dat je als werknemer recht hebt op het loon over de vakantiedagen die je bij het einde van je dienstverband nog over hebt. Misschien kan dit artikel dan ook andersom worden beredeneerd?

Wat wel in de wet staat opgenomen is de onverschuldigde betaling, wat kort gezegd inhoudt dat je geld aan iemand hebt betaald, terwijl die persoon daar geen recht op had. Dit geld moet dan aan jou worden terugbetaald. Maar geldt dat ook voor het loon over te veel genoten vakantiedagen?

Wat blijkt uit de rechtspraak?

Na kort jurisprudentieonderzoek kom ik tot de conclusie dat er helaas niet veel jurisprudentie over dit onderwerp is. De uitspraken die er zijn, zijn ook niet eenduidig. Niet alle rechters gaan op dezelfde manier om met de beantwoording van de vraag. Wel kan worden geconcludeerd dat het in de meeste gevallen nadelig uitpakt voor de werkgever en dat het loon over de te veel genoten vakantiedagen niet terugbetaald hoeft te worden.

In de jurisprudentie zijn grofweg twee stromingen te onderscheiden met betrekking tot dit onderwerp. Aan de ene kant staan de rechters die vinden dat er wél een wettelijke grondslag bestaat voor het verrekenen van het loon over de te veel genoten vakantiedagen. Daar tegenover staan de rechters die juist vinden dat er géén wettelijke grondslag is voor een dergelijke verrekening. Dat is best vreemd, toch? Rechters gebruiken namelijk dezelfde wet. Hoe kan het dan dat er twee stromingen zijn, die lijnrecht tegenover elkaar staan? Dit komt omdat ze zich op twee verschillende artikelen beroepen. Let me explain.

Wel een grondslag in de wet

Rechters die van mening zijn dat er wel sprake is van een grondslag in de wet, geven aan dat er sprake is van een voorschot op loon als je vakantiedagen opneemt die je nog niet hebt opgebouwd. Ze beroepen zich daarbij op de onverschuldigde betaling. Als je arbeidsovereenkomst komt te eindigen voordat de vakantiedagen zijn opgebouwd, is dat voorschot over de niet opgebouwde vakantiedagen onverschuldigd aan je betaald. Dit houdt dus in dat het loon aan je is betaald, zonder dat daar een rechtsgrond voor bestond. Je had dus geen recht op het loon. Je werkgever kan dit loon van je terugvorderen, maar dus ook verrekenen met de eindafrekening.

Hier zitten wel wat haken en ogen aan. Je werkgever moet gedurende je dienstverband namelijk in de gaten houden dat er geen tekort aan vakantiedagen ontstaat. Een vakantieaanvraag goedkeuren terwijl je daar eigenlijk onvoldoende dagen voor hebt staan zorgt er dus voor dat je werkgever het loon over deze te veel opgenomen dagen waarschijnlijk niet van je kan terug vorderen. Ook als er geen afspraken zijn gemaakt over een tekort aan vakantiedagen, bestaat de kans dat je werkgever het loon over dat tekort niet terug kan vorderen. 

Geen grondslag in de wet

De rechters die vinden dat de wet geen grondslag biedt om het loon over de te veel opgenomen vakantiedagen te verrekenen, stellen dat artikel 7:641 BW niet andersom kan worden beredeneerd. Je werkgever is dus wel verplicht om de resterende vakantiedagen bij einde dienstverband uit te betalen, maar mag op grond van voornoemd artikel het loon over de te veel opgenomen vakantiedagen niet terugvorderen. Dit is natuurlijk anders als hierover van tevoren afspraken zijn gemaakt en je instemt met het verrekenen.

Conclusie

Of je werkgever het loon over te veel opgenomen vakantiedagen mag verrekenen bij de eindafrekening is dus afhankelijk van meerdere factoren. Daarnaast is het ook afhankelijk van welke rechter je treft, mocht het tot een gerechtelijke procedure komen. Aan de ene kant staat de groep rechters die van mening zijn dat het loon over de te veel genoten vakantiedagen een onverschuldigd betaald voorschot is dat kan worden teruggevorderd. Daar tegenover staat de groep rechters die van mening zijn dat het loon over de te veel genoten vakantiedagen niet mag worden verrekend, omdat de wet enkel bepaald dat je als werknemer recht hebt op het loon over de resterende vakantiedagen en dat deze bepaling niet andersom kan worden beredeneerd.

Dus wat te doen als jouw werkgever het loon over de te veel genoten vakantiedagen verrekend met de eindafrekening? Ga allereerst na of hierover afspraken zijn gemaakt. Is dit het geval, dan zal je werkgever de vakantiedagen naar alle waarschijnlijkheid mogen verrekenen met de eindafrekening. Als er geen afspraken zijn gemaakt kan je werkgever stellen dat het loon over de vakantiedagen onverschuldigd is betaald en daarom wordt teruggevorderd. Dit kan zeker terecht zijn. Echter, je werkgever heeft je dan wel moeten attenderen op het dreigende tekort aan vakantiedagen en had bijvoorbeeld de vrij-aanvraag moeten afkeuren. Heeft hij dat niet gedaan? Dan is de kans groot dat je het loon over de te veel genoten vakantiedagen niet terug hoeft te betalen en kunt gebruiken voor een eerstvolgende vakantie!

 

[1] Voor wie dit niet weet: een eindafrekening is een laatste afrekening nadat de arbeidsovereenkomst is komen te eindigen. Daarin wordt het resterende loon en de openstaande reserveringen uitbetaald, zoals vakantiebijslag, opgebouwde ATV-dagen, een eindejaarsuitkering etc.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info