Verschillende mogelijkheden voor jouw pensioen - LBV | Meer dan een vakbond

Verschillende mogelijkheden voor jouw pensioen

Auteur: Ilse Hanenberg

Nieuwsoverzicht

Veel mensen houden zich niet zo bezig met pensioen. Dat is echter niet erg verstandig, omdat er veel mogelijkheden zijn om pensioenopbouw te realiseren. In deze blog zal ik uitleg geven over de verschillende mogelijkheden tot opbouw van pensioen. Pensioen is een breed begrip, waaronder zowel het AOW-pensioen te plaatsen is als het pensioen dat de werknemer op individuele of op collectieve wijze opbouwt. Het AOW-pensioen en de AOW-gerechtigde leeftijd worden vastgesteld door de overheid. Hier kun je dus zelf geen invloed op uitoefenen.

 

Waar wel invloed op uitgeoefend kan worden is het individuele pensioen. Hier wordt door middel van een inleg (in de vorm van een premie) een pensioenkapitaal opgebouwd. In deze regelingen worden onder andere rendementen gemaakt door de premies te beleggen. Hoe de premie wordt vastgesteld is afhankelijk van de pensioenregeling. Afspraken over de pensioenregeling kunnen op individueel niveau plaatsvinden met de werkgever. Deze afspraak wordt meestal in de arbeidsovereenkomst vastgelegd. Afspraken over de pensioenregeling kunnen ook op ondernemingsniveau worden afgestemd, door collectieve regeling op ondernemingsniveau af te spreken in samenspraak met de ondernemingsraad. Afspraken over de premieverdeling worden dan ook gemaakt en normaliter vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. Op het moment dat de werkgever de kosten van de premie voldoet, spreekt men ook wel over een premievrij pensioen.

 

Naast de individuele regeling bestaan er ook bedrijfstakpensioenfondsen welke voor sectoren een verplichtstelling hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedrijfstakpensioenfonds voor schilders. De premie van een bedrijfstakpensioenfonds en de verdeling hiervan wordt vastgesteld door de betrokken sociale partners. Je hebt hier dus zelf geen invloed op. Wel bieden sommige bedrijfstakpensioenfondsen een vrijwillige voortzetting van de opbouw van het pensioen aan, zodat je zelf premie in kan leggen en het bedrijfstakpensioenfonds hier rendement op probeert te verkrijgen. 

 

Individuele pensioenproducten die op individueel niveau worden afgesloten zijn ook een mogelijkheid. Deze producten worden ook wel pensioenverzekeringen genoemd. Heb je geen pensioenregeling via je werkgever of denk je dat je straks niet genoeg pensioen hebt? Dan heb je verschillende mogelijkheden om je pensioeninkomen te verhogen. Daar moet je wel op tijd mee beginnen, want dan heb je nog genoeg oplossingsmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld zelf pensioen opbouwen bij een verzekeraar, je pensioen beleggen bij een beleggingsinstelling of beleggingsonderneming, een lijfrentepolis afsluiten of je kunt banksparen bij een bank.

 

Laat je goed informeren over de fiscale regels die voor dit soort producten en diensten gelden. Of het verstandig voor je is, hangt onder meer af van jouw fiscale jaarruimte. Je kunt ook sparen of vermogen in je huis opbouwen en dat later verzilveren.

 

Concluderend kan je stellen dat er heel veel mogelijkheden zijn en dat het belangrijk is om hier weloverwogen keuzes in te maken.

 

Ilse Hanenberg

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info