Welke veranderingen brengt de CAO Aan de Slag met zich mee? - LBV | Meer dan een vakbond

Welke veranderingen brengt de CAO Aan de Slag met zich mee?

Nieuwsoverzicht

Zoals je wellicht al hebt gehoord treedt per 1 juli 2021 de CAO Aan de Slag in werking. Maar wat verandert er allemaal vanaf deze periode en wat staat je te wachten als deze cao voor jou van toepassing is? LBV is van mening dat veel veranderingen juist verslechteringen zijn voor alle werknemers die onder de werkingssfeer van deze cao vallen.

 

Welke regelgeving was er voor 1 juli 2021 van toepassing?

 

Tot 1 januari 2015 was de Wet sociale werkvoorziening (WSW) van toepassing. Deze wet was bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden konden werken. Voor de mensen die voor genoemde datum al in het bezit waren van een WSW-indicatie en een daarbij behorend WSW-dienstverband, is de wet nog steeds van toepassing.

 

De opvolger van de WSW is de Participatiewet, welke sinds 2015 van kracht is. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt in principe onder de Participatiewet. Voor de mensen die onder de Particiapatiewet vallen, ontbraken tot op heden collectieve afspraken, maar de CAO Aan de Slag heeft hier verandering in gebracht.

 

CAO Aan de Slag vanaf 1 juli 2021 (en dat is niet best)

 

De CAO Aan de Slag treedt per 1 juli 2021 in werking en eindigt van rechtswege op 31 december 2023. Er mag niet van de cao-bepalingen worden afgeweken. Zelfs niet als dit in het voordeel van de werknemer is. Schandalig vindt LBV, en je leest hier waarom:

 

1. In de CAO Aan de Slag is een formele arbeidsduur opgenomen van 37 uur per week. Alle huidige arbeidsovereenkomsten worden dus teruggezet naar 37 uur per week (indien zij een arbeidsomvang hebben van meer dan 37 uur per week). Veel werknemers hebben individueel een betere regeling dan welke in de CAO Aan de Slag genoemd worden en gaan er dus op achteruit.

 

2. Werknemers terugzetten naar 37 uur per week houdt ook in dat een werknemer die vóór de toepassing van de CAO Aan de Slag een hoger salaris had dan welke in de cao genoemd is, er op achteruit gaat. Dit salaris moet namelijk verlaagd worden naar het desbetreffende salaris welke in de cao is opgenomen. Dit kan eventueel via een overgangsregeling, waarin afspraken gemaakt worden waarbij het verschil in inkomen in stappen wordt afgebouwd.

 

3. Wanneer de werkgever lid is van de werkgeversorganisaties VNG of Cedris, is de werkgever verplicht de cao ten opzichte van alle werknemers toe te passen. Als de werknemer geen lid is van de FNV of CNV is de werknemer daaraan niet gehouden. De werknemer kan dan aangeven de betere bestaande arbeidsvoorwaarden te willen behouden. Vakbond LBV staat je graag bij en gaat er alles aan doen om je huidige arbeidsvoorwaarden te behouden. Let wel op, de werkgever kan na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aansluitend een arbeidsovereenkomst aanbieden met de toepasselijkheid van de CAO Aan de Slag. Je kunt je arbeidsovereenkomst altijd door één van de juristen van LBV laten controleren.

 

4. In de CAO Aan de Slag is een vangnetbepaling opgenomen. De werknemer die vanuit de werkgever met loonkostensubsidie in dienst treedt bij een reguliere werkgever en die buiten zijn schuld om binnen 24 maanden na indiensttreding daar wordt ontslagen of waarvan het contract niet wordt verlengd, heeft een terugkeergarantie naar zijn oorspronkelijke werkgever.

 

Al met al is de nieuwe CAO Aan de Slag zeer teleurstellend en zijn de nieuwe afspraken een verslechtering voor de mensen die in de Sociale Werkvoorziening werken of onder de Participatiewet vallen. Daarom is het nodig dat LBV ook aan de onderhandelingstafel gaat zitten in deze sector. De groep mensen die in deze groep vallen verdienen echt beter!

 

De contributie voor werknemers in de Sociale Werkvoorziening of de Participatiewet bedraagt maar 5 euro per maand!

Kom voor jezelf op en laat LBV je helpen.

 

Klik hier voor meer informatie

 

Je kunt ook even bellen naar 088 – 266 3000 of een mail sturen naar lbv@lbv.nl.

Ons team beantwoordt graag al je vragen.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info