Wettelijk minimumuurloon 2024 - LBV | Meer dan een vakbond

Wettelijk minimumuurloon 2024

Nieuwsoverzicht

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever volgens de wet verplicht om werknemers per uur minimaal het minimumuurloon te betalen. Deze aanpassing is vooral bedoeld om eerlijke beloning en gelijkheid te bevorderen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

 

Inmiddels is bekend dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75 procent. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder 13,27 euro bruto per uur. Hieronder een overzicht van de minimumlonen per leeftijdscategorie:

 

21 jaar en ouder 13,27 euro
20 jaar 10,62 euro
19 jaar 7,96 euro
18 jaar 6,64 euro
17 jaar 5,24 euro
16 jaar 4,58 euro
15 jaar 3,98 euro

Tabel: Minimumloon (bruto) per uur met ingang van 1 januari 2024

 

Van maandloon naar minimumuurloon

Naast de verhoging vindt per 1 januari 2024 de invoering plaats van het wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat er geen vaste (minimum)dag-, -week- en -maandlonen meer door de wet worden voorgeschreven. De omvang van een voltijds dienstverband kan echter per sector verschillen, bijvoorbeeld 36, 38 of 40 uur per week) In al die gevallen is nu nog eenzelfde minimummaandbedrag van toepassing. Voorheen gold er een uniform minimummaandbedrag voor alle voltijds dienstverbanden, wat leidde tot ongelijkheid in het uurloon. Dat betekent dat er bij een dienstverband van 40 uur per week feitelijk nu nog een lager uurloon geldt dan bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur per week. Deze ongelijkheid komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen.

 

Praktisch

Met de invoering van het wettelijk minimumuurloon moeten de loonschalen in veel CAO’s worden aangepast. de loonschalen moeten worden aangepast. Voor de loonschalen op minimumloonniveau geldt dat deze opnieuw moeten worden berekend omdat er geen vaste dag-, week-, of maandbedragen meer zijn. Het minimumreferentieloon per week, vier weken of maand kan worden berekend door het aantal gewerkte uren in die periode te vermenigvuldigen met het wettelijk minimumuurloon.

 

RICHTLIJN EU

Ondanks de richtlijn voor toereikende minimumlonen in de Europese Unie wordt er geen wettelijk minimumloon op EU-niveau geïntroduceerd, het vaststellen van het minimumloon blijft een nationale bevoegdheid. Bij de het bepalen van de hoogte van het minimumloon daarentegen is wel rekening gehouden met: koopkracht, het loonniveau en de -verdeling, loongroei en arbeidsproductiviteit. Een acceptabele verbetering op het gebied van eerlijke beloning en gelijkheid is dichtbij maar ook nog ver weg!

 

LAGE INKOMENSVOORDEEL

Er bestaat recht op een lage inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers die in een kalenderjaar ten minste 1.248 uur bij een werkgever hebben gewerkt en een gemiddeld uurloon hebben van tussen de 100 en 125 procent van het wettelijk minimumuurloon. Vanaf 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium verlaagd van 125 naar 104 procent van het wettelijk minimumuurloon. Het kabinet overweegt deze subsidie voor werkgevers in de vorm van het LIV met ingang van 1 januari 2025 zelfs volledig af te schaffen.

 

TIP: DOE DE GRATIS Uurlooncheck!

Krijg jij wel het uurloon waar je recht op hebt? Ben jij in de juiste functieschaal ingedeeld? Heb je de periodieke loonsverhoging ontvangen? Veel mensen denken dat het wel goed zit. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit niet altijd het geval is. Met onze gratis uurlooncheck hebben we al duizenden werknemers (ook uitzendkrachten) kunnen helpen. Zij krijgen nu het uurloon waar ze recht op hebben en kunnen soms zelfs met maximaal 5 jaar terugwerkende kracht nog flink wat achterstallig loon vorderen. Doe de gratis uurlooncheck zonder bijkomende verplichtingen en wie weet heb jij recht op een hoger uurloon! Het is een kans om te zorgen dat je eerlijk wordt betaald voor je werk.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info