De overheid is genadeloos en nietsontziend! - LBV | Meer dan een vakbond

De overheid is genadeloos en nietsontziend!

Nieuwsoverzicht

De val van het kabinet Rutte III was onvermijdelijk én terecht. Het was een zachte landing, maar afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zo ver. Het ontslag van het hele kabinet, was een feit. Gelukkig!

 

Toeslagenaffaire

In het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie gepresenteerd over de toeslagenaffaire krijgen kabinet, kamer, uitvoeringsdiensten en rechtspraak er allemaal op een niet mis te verstane wijze flink van langs. Het kabinet beraadde zich afgelopen week op een reactie, inclusief mogelijke politieke gevolgen. Op 10 januari 2021 kondigde Jesse Klaver van GroenLinks aan een motie van wantrouwen in te dienen tegen het kabinet Rutte III, tijdens een aankomend debat op 15 januari 2021 over het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie. De PVV, SP, Partij voor de Dieren, DENK, FVD en de eenmansfracties Krol en Van Kooten-Arissen gaven aan deze te steunen. Ook de PVDA, 50PLUS en de SGP gaven aan dit te overwegen, waardoor mogelijk de voltallige oppositie voor zou stemmen. Nog vóór dat debat besloot het kabinet af te treden en demissionair door te gaan tot de op 17 maart 2021 geplande Tweede Kamerverkiezingen.

 

In de toeslagenaffaire werden ongeveer 26.000 ouders in Nederland onterecht slachtoffer van fraudeverdenkingen met de kinderopvangtoeslag en/of slachtoffer van een harde fraudeaanpak door de Belastingdienst, van 2013 tot en met zeker 2019. Onderzoekers van de toeslagenaffaire spraken van institutionele vooringenomenheid, schending van de grondbeginselen van de rechtstaat, bestuurlijk onvermogen en noemden de werkwijze discriminerend.

 

Strafrechtelijk vervolgen

Het vernietigende rapport dat over deze affaire is uitgebracht, vormt voor een aantal gedupeerden een belangrijke basis voor het doen van aangifte tegen (oud)bewindslieden Tamara van Ark (minister Medische Zorg), Wopke Hoekstra (minister Financiën), Eric Wiebes (minister Economische Zaken), Menno Snel (voormalig staatssecretaris van Financiën) en Lodewijk Asscher (voorheen minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vanwege het plegen van een ambtsmisdrijf. De advocaat van de gedupeerden stelt onomwonden dat de (oud)bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Het gaat daarbij om een aantal beginselen, waaronder het zorgvuldigheids- en het gelijkheidsbeginsel.

 

Deze (oud)bewindslieden hadden volgens de advocaat van de gedupeerden de plicht te voorkomen dat de Belastingdienst zich schuldig maakte aan zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Dat hebben zij nagelaten. Ook is het Internationaal verdrag voor de rechten van het kind ernstig geschonden. Het is afwachten of de val van het kabinet of het terugtreden van individuele (oud)bewindslieden bij de strafrechtelijke vervolging door hun advocaten als verzachtende omstandigheid wordt aangevoerd. LBV verwacht echter van wel!

 

Fatsoenlijke compensatie

De val van het kabinet Rutte III is overigens een schrale troost voor de gedupeerden. Rutte haastte zich weliswaar door te beloven dat een snelle schadeloosstelling ondanks het opstappen van zijn regeringsploeg doorgaat, maar gaf daarvoor geen enkele harde garantie.

De bittere gevolgen voor de slachtoffers die ongekend onrecht is aangedaan klinken maar al te bekend: armoede, depressie, relatiebreuk, dakloosheid en een diep wantrouwen naar de overheid. De toeslagenaffaire staat overigens niet op zichzelf. Het is het gevolg van een overheid die de afgelopen jaren stap voor stap de verzorgingsstaat heeft afgebroken en dan ook nog structureel weigert verantwoordelijkheid te nemen voor de door haar gemaakte fouten.

 

Er dient dan ook zo snel mogelijk een fatsoenlijke compensatie komen voor de slachtoffers van deze affaire. Onschuldige mensen, waaronder ook een aantal leden van LBV, zijn gecriminaliseerd en hun levens verwoest. LBV is dan ook van mening dat strafrechtelijke vervolging van de hiervoor verantwoordelijke (oud) bewindslieden geboden is vanwege de ernstige inbreuk op de rechtsorde en de rampzalige gevolgen voor de slachtoffers. De norm moet bevestigd worden en het vertrouwen hersteld.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info