De veelzijdige rol van Marco Stavinga bij LBV: onderhandelaar en belangenbehartiger - LBV | Meer dan een vakbond

De veelzijdige rol van Marco Stavinga bij LBV: onderhandelaar en belangenbehartiger

Nieuwsoverzicht

Mijn naam is Marco Stavinga. Ik werk al ruim 25 jaar bij LBV. Eerst als individuele belangenbehartiger en later als cao-onderhandelaar. Als onderhandelaar van LBV houd ik me niet alleen bezig met de onderhandelingen over nieuwe cao’s of aanpassingen van bestaande cao’s, maar houd ik me ook bezig met allerlei besturen van fondsen en regelingen die aan cao’s zijn gekoppeld. Daarbij gaat het onder andere over sociaal fondsen, scholingsfondsen en uitvoeringsregelingen.

 

In de sector Hellende Daken houd ik me onder andere bezig met de uitvoering van een zwaar-werkregelingen, namelijk de vierdaagse werkweek, de periodieke keuring (PAGO van werknemers en allerlei activiteiten gericht op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Deze activiteiten worden uitgevoerd door het Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD). Daarnaast houd ik mij in de sector Hellende Daken ook bezig met de scholingsmogelijkheden van werknemers, zoals vakmodules voor lei-, pannen- en rietdekkers, BHV-opleidingen, VCA-opleidingen en overige opleidingen waaronder opleidingen gericht op veiligheid en duurzame inzetbaarheid. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken (OOHD) waarvan ik voorzitter ben.

 

In de sector van het schilders-, afwerkings-, vastgoed- en glaszetbedrijf (SAVG) houd ik me onder andere bezig met de uitvoering van zwaar-werkregelingen zoals de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de Generatiepactregeling. De RVU maakt het mogelijk om 3 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd volledig te stoppen met werken. Via de Generatiepactregeling kan men vanaf 60 jaar in aanmerking komen voor een extra verlofdag per week, waardoor er een vierdaagse werkweek ontstaat. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de Stichting Uitvoeringsregelingen SAVG (SUSAG).

 

Zowel in de sector Hellende Daken en de sector SAVG wordt gebruik gemaakt van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) sectoren. Via deze MDIEU-regeling kan er subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die de Duurzame Inzetbaarheid van werknemers vergroot. De eerste MDIEU-regeling liep van 2022 tot en met 2023 en is inmiddels afgerond. Maar al snel werd duidelijk dat er nog meer nodig was om duurzame inzetbaarheid in beide sectoren goed te regelen. Daarom is er inmiddels een tweede MDIEU-regeling aangevraagd voor zowel SFHD als SUSAG en deze aanvraag en de daarbij horende activiteiten zijn inmiddels goedgekeurd.

 

Verder houd ik me ook bezig met de activiteiten van het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven (SFTW). Via SFTW worden activiteiten gefinancierd en gesubsidieerd die zijn gericht op het geven van voorlichting over CAO/arbeidsvoorwaarden, maar ook om het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap in de sector. Zo voert SFTW onder andere de Generatiepactregeling uit en heeft SFTW een Arbo catalogus ontwikkeld. Deze Arbo catalogus dient als een praktisch instrument voor het implementeren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering binnen de sector, zoals het omgaan met agressie en geweld, het werken met gevaarlijke stoffen of de lichamelijke belasting.

 

Als onderhandelaar houd ik me dus niet alleen bezig met het uitonderhandelen van nieuwe cao’s, maar ook met allerlei regelingen die erop gericht om werknemers gezond en wel hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten behalen en te voorkomen dat zij vroegtijdig uitvallen met gezondheidsproblemen.

 

M. (Marco) Stavinga

Sectretaris en cao-onderhandelaar

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info