Hoe moet je rondkomen met de bizarre inflatie - LBV | Meer dan een vakbond

Hoe moet je rondkomen met de bizarre inflatie

Auteur: Ger IJzermans

Nieuwsoverzicht

Wat is inflatie?

De belangrijkste maatstaf of indicator voor de inflatie is de consumentenprijsindex (hierna: CPI). De CPI is de gemiddelde prijs van de totale bestedingen waarvan de CPI de prijsontwikkeling meet (een standaardpakket van goederen en diensten die door huishoudens aangeschaft kunnen worden voor consumptie). De inflatie wordt dan gemeten als de procentuele stijging van de CPI in een bepaalde periode in vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar. De CPI wordt bijgehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS). Het CBS geeft elke maand een nieuwe waarde af. Ook in Nederland is de CPI de belangrijkste indicator van inflatie: als er in Nederland gesproken wordt over de inflatie, dan wordt vaak de procentuele wijziging van de CPI bedoeld.

Inflatie is dus een stijging van het algemene prijspeil in economisch opzicht. Door inflatie daalt je koopkracht en wordt je geld minder waard. Vooral wanneer de inflatie of geldontwaarding harder stijgt dan je inkomen. Een catastrofe dreigt dan!

Hoe moet je in 2022 rondkomen?

Onlangs bleek uit cijfers van het CBS dat meer dan één op de twintig werknemers in Nederland het wettelijk minimumloon (hierna: WML) verdient. Het WML is voor werknemers die fulltime werken 1.725 euro bruto per maand (januari 2022). Uit de analyse van het CBS blijkt dat voornamelijk jongere werknemers en AOW-gerechtigden rond moeten komen van het WML. Dat is best zorgelijk. LBV ziet dat die groep mensen vaker moeite heeft om rond te komen. De kosten voor levensonderhoud stijgen dankzij een bizarre inflatie van 5,2 procent (peildatum: 1 november 2021) namelijk ook.

Vaak val je qua recht op inkomensaanvullende regelingen nét buiten de boot. Voor een aantal regelingen wordt namelijk de hoogte van een bijstandsuitkering als norm voor een laag inkomen aangehouden. Denk aan kwijtschelding van gemeentelijke heffingen, de witgoedregeling of de individuele inkomenstoeslag. Eén ding is duidelijk: Rutte IV gaat hier (helaas) niets aan doen!

Wat kun je dan wel doen om (beter) rond te komen in 2022?

Check of je recht hebt op toeslagen of recht hebt op lokale of landelijke regelingen. Een alleenstaande die alleen woont heeft vaak nog wel recht op huur- en zorgtoeslag. In geval van inwonende minderjarige kinderen is er ook recht op het kindgebonden budget. Kinderen hebben vanaf de 18-jarige leeftijd bovendien zelfstandig recht op zorgtoeslag. Het loont zeker om te (laten) onderzoeken of je recht hebt op lokale of landelijke regelingen. Denk hierbij aan een bijdrage vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor bijvoorbeeld zwemles of stichting Leergeld voor schoolkosten voor jouw kinderen.

Ouderen worden extra hard gepakt

Het regeerakkoord voorziet in een ontkoppeling van de AOW van het WML. LBV keert zich tegen deze ontkoppeling en vindt ook de compensatie via de voorgestelde ouderenkorting volstrekt onvoldoende. Om de ouderenkorting te kunnen krijgen moet je immers belasting betalen en dat is voor de mensen met alleen een AOW-uitkering (en geen of een klein aanvullend pensioen) nou juist niet het geval. Daarnaast blijft in veelal de meeste pensioenregelingen een indexatie al jarenlang onterecht achterwege.

Hulp nodig?

Wil je checken of je recht hebt op toeslagen of recht hebt op lokale of landelijke regelingen én heb je daar deskundige hulp bij nodig? Neem dan een lidmaatschap bij LBV. Dat kan al vanaf 5 euro per maand. Die kun je snel terug verdienen. Neem eens contact op voor een vrijblijvend gesprek met één van onze specialisten. Bel 088 - 266 3000!

 

Ger IJzermans
Voorzitter

 

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info