Schadelijke gevolgen voor ex-havenwerkers met pensioen bij OPTAS - LBV | Meer dan een vakbond

Schadelijke gevolgen voor ex-havenwerkers met pensioen bij OPTAS

Nieuwsoverzicht

Door de fusie tussen Optas en Aegon zijn de rechten en belangen van (ex)havenwerkers ernstig geschaad. Ook zijn de verplichtingen van Optas overgegaan op Aegon. Tot de verplichtingen van Aegon behoort nakoming en affinanciering van de indexregelingen van Optas. Dit geldt voor pensioenen van ex-werknemers en ingegane pensioenen. Hier gelden wettelijke regels voor.

 

Het bedrag van 2,4 miljard euro (!) wat na de fusie tot de beschikking van Aegon is gekomen, dient te worden gebruikt voor nakoming en affinanciering van de indexregelingen. Door de fusie is dit fikse bedrag in de kas van Aegon gekomen. Aegon kan nu dit bedrag voor andere doeleinden gebruiken dan indexering en verbetering van de Optas-pensioenen. Dit is onaanvaardbaar. De belangen van alle (ex)werknemers met een pensioen van Optas worden hierdoor ernstig geschaad.

 

Naast dat de indexerings- en pensioendoelstelling van 2,4 miljard om zeep is geholpen, wordt er nog meer schade geleden door de fusie. Sinds 1 januari 1998 gelden er voor havenwerkers beschikbare premieregelingen. Doordat Aegon bepaalde beleggingen van Optas moet vervangen, worden de rendementen op de pensioenbeleggingen ernstig aangetast.  Aegon, anders dan Optas, heeft ook niet het recht heeft om in een aantal landen buiten Nederland betaalde dividendbelasting terug te vragen. Het gaat hier om jaarlijkse bedragen tussen de €550.000 en €700.000 die dus niet meer ten goede aan het rendement op de pensioenbeleggingen van havenwerkers komen, met als gevolg lagere pensioenuitkeringen.

 

Het is de bedoeling om een juridische procedure tegen Aegon te starten met als doel:

- Nakoming en affinanciering van de indexverplichtingen van Optas/Aegon

- Veiligstelling van de 2,4 miljard euro

- Schadevergoeding voor alle (ex)havenwerkers

Om bovenstaande mogelijk te maken is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen de zaak ondersteunen en bereid zijn gezamenlijk de kosten te dragen.

 

Mocht je een Optas-pensioen hebben, dan vragen wij je te melden bij ons! LBV steunt deze actie en komt op voor jouw belangen. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@lbv.nl. Wanneer je je bij ons meldt, zorgen wij dat je wordt aangemeld voor een deelname aan de procedure.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info