Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de SAVG-sector: uitdagingen en oplossingen - LBV | Meer dan een vakbond

Veilig werken met gevaarlijke stoffen in de SAVG-sector: uitdagingen en oplossingen

Nieuwsoverzicht

Werken met gevaarlijke stoffen in de sector SAVG

 

Zoals je weet staat veilig en gezond werken voorop in de sector voor het Schilders-, Afwerkings- Vastgoedonderhoud- en Glaszetbedrijven (SAVG). Je werkt vaak met gevaarlijke stoffen en de Nederlandse Arbeidsinspectie besteedt in haar handhaving meer aandacht aan hoe jouw bedrijf hiermee omgaat. Veilig werken is een absolute noodzaak. Wij wijzen je daarom nadrukkelijk op de trainingen, toolboxen en hand-outs voor het werken met gevaarlijke stoffen: https://www.onderhoudnl.nl/werken-met-gevaarlijke-stoffen.

 

Zorg ervoor dat je altijd je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt!

 

Maar als sector gaan we verder. Om veilig werken te bevorderen is door de SUSAG, gevormd door LBV en Koninklijke OnderhoudNL, een onderzoek uitgevoerd naar het werken met gevaarlijke stoffen in de sector. Doel van dit onderzoek is de bedrijven in de sector te helpen om via de ontwikkeling van een digitale tool nog makkelijker en overzichtelijker keuzes te kunnen maken bij het gezond werken met gevaarlijke stoffen. Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Arboplaats, ook ontwikkelaar van de branche RI&E en de RI&E trainingen. Op dit moment heeft LBV informatie over dit onderzoek die wij graag met je delen.

 

Kortgezegd is de hoofdlijn van de bevindingen in dit onderzoek dat LBV voor de eindgebruiker, ‘De schilder’, een groot aantal onduidelijkheden ziet bij het interpreteren (goed kunnen lezen) van de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en etiketten op (verf)producten.

 

Als gevolg daarvan is contact gezocht met de Vereniging van Verffabrikanten (VVVF) en zij hebben aangegeven dat zij herkennen dat het interpreteren van veiligheidsinformatiebladen niet eenvoudig is. De VVVF heeft nadrukkelijk gemeld dat haar leden geheel voldoen aan alle wettelijke eisen die aan VIB's en etiketten worden gesteld. Ook heeft de VVVF aangegeven graag mee te willen denken vanwege de complexiteit.

 

Als LBV, OnderhoudNL en SUSAG hebben wij echter nog veel vragen als het gaat om de interpretatie van de informatie op de etiketten en in de VIB’s. We hebben deze vragen ook voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek om helderheid te verschaffen, zodat wij jou en werkgevers zo goed mogelijk kunnen informeren over hoe zo veilig mogelijk te werken met gevaarlijke stoffen. Wij informeren je nader als er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit dossier.

 

M. (Marco) Stavinga

Sectretaris en cao-onderhandelaar

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info