Verkoop (online) van producten uit China: Een helder overzicht voor ondernemers - LBV | Meer dan een vakbond

Verkoop (online) van producten uit China: Een helder overzicht voor ondernemers

Nieuwsoverzicht
Wanneer je als Nederlandse ondernemer producten importeert uit China en deze via een webshop aan Nederlandse klanten aanbiedt, zijn er specifieke btw-regels waarmee je rekening moet houden. Hier is een overzicht van de gangbare gang van zaken voor de btw in deze situatie.

 

1. Reguliere import en verkoop
Bij de import

 

Bij het importeren van goederen uit China naar Nederland moet je invoer-btw betalen aan de Nederlandse douane. Deze btw is gebaseerd op de waarde van de goederen inclusief transportkosten en eventuele invoerrechten. De betaalde invoer-btw kun je vaak terugvragen als voorbelasting in je reguliere btw-aangifte, mits je de goederen voor belaste prestaties gebruikt.

 

Bij verkoop via een webshop aan Nederlandse klanten

Voor de verkoop van deze geïmporteerde producten aan Nederlandse klanten moet je Nederlandse btw in rekening brengen. Het standaard btw-tarief is 21%. Je moet correcte facturen uitreiken aan je klanten, met daarop de verschuldigde btw vermeld.

 

2. Dropshipping vanuit China
Definitie

Bij dropshipping wordt het product direct vanuit China naar de klant verzonden zonder dat de Nederlandse ondernemer het fysiek in bezit heeft.

Btw-behandeling

Bij B2C (business-to-consumer) wordt de klant in Nederland de importeur van de goederen. Dit betekent dat de klant bij ontvangst van het pakket invoer-btw en eventuele invoerrechten moet betalen aan de douane. Voor goederen met een waarde van maximaal €150 kun je gebruikmaken van de IOSS-regeling. Hierdoor kun je de btw direct aan de klant in rekening brengen en afdragen via de IOSS, zodat de klant geen invoer-btw hoeft te betalen bij ontvangst van de goederen. Als je als Nederlandse ondernemer de goederen eerst importeert en vervolgens vanuit Nederland naar de klant verzendt, behandel je de import en verkoop apart. Je betaalt invoer-btw bij import en rekent Nederlandse btw bij verkoop aan de klant.

 

3. Specifieke scenario's
Scenario 1: Dropshipping vanuit China naar een klant in de EU (intracommunautaire levering)

Als je goederen vanuit China direct naar een klant in een ander EU-land (bijvoorbeeld Duitsland) verzendt via dropshipping, en je voldoet aan de voorwaarden voor een intracommunautaire levering, geldt het 0% btw-tarief voor jou als Nederlandse leverancier. Dit betekent dat je geen btw in Nederland hoeft te berekenen op deze levering. De klant in het EU-land moet echter wel btw betalen in zijn eigen land volgens de lokale btw-regels.

Bijvoorbeeld, jij als Nederlandse ondernemer factureert de klant in Duitsland met 0% btw. De klant in Duitsland moet de btw zelf aangeven en betalen in Duitsland, volgens de Duitse btw-regels (meestal via de verleggingsregeling).

Scenario 2: Dropshipping vanuit China naar een klant in Nederland

Als de goederen rechtstreeks vanuit China naar een Nederlandse klant worden verzonden, is de klant in Nederland de importeur en moet deze bij de invoer btw betalen aan de Nederlandse douane. Deze invoer-btw kan later door jou als ondernemer worden teruggevorderd, afhankelijk van de situatie.

Bijvoorbeeld, de goederen worden geïmporteerd in Nederland en de invoer-btw wordt betaald. Jij als ondernemer kunt deze invoer-btw als voorbelasting terugvragen, mits je de goederen voor belaste prestaties gebruikt. Bij verkoop aan de Nederlandse klant moet je Nederlandse btw in rekening brengen.

Scenario 3: Gebruik van de import one-stop shop (IOSS)

Voor goederen met een waarde van maximaal €150 die rechtstreeks vanuit een niet-EU land (bijvoorbeeld China) naar een klant in de EU worden verzonden, kun je gebruikmaken van de IOSS-regeling. Hiermee kun je de btw direct bij de verkoop aan de klant in rekening brengen en afdragen via de IOSS.

Bijvoorbeeld, jij als ondernemer gebruikt de IOSS-regeling en berekent de btw bij de verkoop aan de klant. Je draagt de btw af via de IOSS, zodat de klant geen invoer-btw hoeft te betalen bij ontvangst van de goederen.

 

Conclusie

Er wordt dus altijd btw betaald, maar de wijze van afdracht verschilt. Bij intracommunautaire leveringen wordt de btw verlegd naar de klant in het andere EU-land, die deze zelf aangeeft en betaalt. Bij rechtstreekse import naar Nederland betaalt de klant of jij als ondernemer invoer-btw bij de douane, afhankelijk van de afspraken en de handelswijze. Bij de IOSS-regeling reken jij als ondernemer de btw bij de verkoop aan de klant en draag je deze af via de IOSS, zodat de klant geen invoer-btw betaalt.

 

Speciale regelingen en vergunningen
1. Artikel 23 vergunning (invoer-btw verlegging)

De artikel 23 vergunning is een speciale regeling voor Nederlandse ondernemers die regelmatig goederen importeren van buiten de EU. Met deze vergunning kun je de btw bij invoer verleggen naar je btw-aangifte in plaats van deze meteen bij de douane te betalen. Dit verbetert je cashflow, omdat je de invoer-btw niet vooruit hoeft te betalen.

Voordelen:
 • Verbeterde cashflow door het uitstellen van de btw-betaling.
 • Eenvoudigere administratie, omdat de btw direct in de aangifte wordt opgenomen.
Voorwaarden:
 • Je moet een ondernemer zijn die regelmatig goederen importeert.
 • Je moet een vergunning aanvragen bij de Belastingdienst.

 

2. Import one-stop shop (IOSS)

De IOSS is een regeling voor de afhandeling van btw bij afstandsverkopen van goederen met een waarde van maximaal €150 die worden ingevoerd in de EU. Hiermee kun je de btw bij de verkoop in rekening brengen en afdragen via de IOSS, waardoor de klant geen invoer-btw meer hoeft te betalen bij ontvangst van de goederen.

Voordelen:
 • Vereenvoudigde btw-afhandeling voor afstandsverkopen.
 • Geen invoer-btw voor de klant, wat kan leiden tot een betere klantervaring.
Voorwaarden:
 • Geschikt voor goederen met een waarde van maximaal €150.
 • Registratie in de IOSS is vereist, wat kan via een IOSS-intermediair.
 
3. One-stop shop (OSS)

De OSS-regeling is bedoeld voor afstandsverkopen van goederen en diensten binnen de EU. Hiermee kun je de btw afdragen via één enkele btw-aangifte in één EU-land, zelfs als je verkoopt aan klanten in meerdere EU-landen.

Voordelen:
 • Vereenvoudigde btw-administratie voor verkopen binnen de EU.
 • Eén btw-aangifte voor alle EU-verkoopactiviteiten.
Voorwaarden:
 • Geschikt voor afstandsverkopen binnen de EU.
 • Registratie in de OSS-regeling is vereist.

 

4. Btw-entrepotregeling

De btw-entrepotregeling maakt het mogelijk om goederen tijdelijk op te slaan in een speciaal btw-entrepot zonder dat er btw verschuldigd is. Dit is handig voor goederen die bestemd zijn voor doorvoer naar andere EU-landen of export buiten de EU.

Voordelen:
 • Uitstel van btw-betaling tot het moment van daadwerkelijke levering.
 • Geschikt voor doorvoer en tijdelijke opslag van goederen.
Voorwaarden:
 • Er moet een vergunning worden aangevraagd voor het gebruik van een btw-entrepot.
 • De goederen moeten in het entrepot blijven totdat ze worden geleverd of geëxporteerd.
 
Aanbevelingen

Overweeg de volgende regelingen en vergunningen om je btw-verplichtingen efficiënter te beheren:

 • Artikel 23 vergunning: Overweeg deze als je regelmatig goederen van buiten de EU importeert.
 • IOSS: Gebruik deze regeling voor afstandsverkopen van goederen met een waarde van maximaal €150.
 • OSS: Gebruik deze regeling voor afstandsverkopen binnen de EU.
 • Btw-entrepot: Overweeg deze voor tijdelijke opslag en doorvoer van goederen.

Door gebruik te maken van deze speciale regelingen en vergunningen kun je als ondernemer je btw-verplichtingen efficiënter beheren, je cashflow verbeteren en zorgen voor een betere klantervaring. Raadpleeg een belastingadviseur voor professioneel advies en om ervoor te zorgen dat je aan alle voorwaarden voldoet.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info